Hørsholm billeder – dagligdagen i 1960’erne

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2016

Livet spændte vidt i Hørsholm omkring 1960. Fortiden var ikke en grå masse. Landbrug var stadig noget, man brugte. Markerne blev pløjet med en traktor. Og køerne blev stadig malket; men det varede ikke længe, før de blev sat ud, som det hed, når landmændene sendte de sidste malkekøer til slagteriet og startede med at drive kvægløst landbrug; men også modelfotoet er udtryk for Hørsholm-liv. Det er et reklamefoto for nogle moderigtige frakker som blev produceret af lavtlønnede kvinder på en fabrik i Hørsholm. Som det ses vakte frakkerne dronning Ingrids interesse.

Hørsholm billeder Dronning Ingrid ser på Anglomac-frakke på en udstilling ca. 1960

Dronning Ingrid ser på Anglomac-frakke på en udstilling ca. 1960.

På mange områder ændredes livet i Hørsholm i perioden 1940-1980. For det første voksede befolkningen meget – fra godt 7.000 til over 20.000. Og hvor den ofte med ringeagt omtalte hjemmegående husmor var almindelig i 1940, blev der længere og længere mellem dem, som tiden gik. Det var med til at tage livet af de mange dagligvareforretninger og omvendt give grobund for selvbetjeningsforretninger og supermarkeder. I hvert fald forsvandt gammeldags købmandsforretninger, og antallet af slagtere faldt.

Hørsholm billeder Traktor ved Opnæsgård ca. 1960.

Traktor ved Opnæsgård ca. 1960.

Også på andre områder ændredes dagliglivet i perioden. Flere kvinder fra mellemklassen kom ud på arbejdsmarkedet, så husstanden under et fik mindre fritid. Til gengæld faldt arbejdstiden for den enkelte fra de 48 timer i 1959 til 40 timer i 1973, ligesom antallet af feriedage steg. Den store tidsrøver af fritid blev fjersynet, som gennem mange år slugte 10 timer om ugen. Især brugtes tid på nyhedsudsendelserne. Parallelt med kvindernes øgede erhvervsfrekvens, øgedes deres deltagelse i foreningslivet – f.eks. i idrætsforeningerne.

Et nyt iøjnefaldende eller måske rettere iørefaldende nyt indslag i fritidslivet var rock’n roll musikken, der kom til landet i midten af 50’erne. Til musikken hørte en tilsvarende tøjmode og adfærd. Og det var karakteristisk, at man ikke nøjedes med at lytte til de stor udenlandske eller danske navne. Mange greb selv spaden og mikrofonen for at spille. Også her i Nordsjælland kastede de store drenge sig over pigtrådsmusikken. I Hørsholm optrådte bl.a. grupperne The Rocking Angels, The Peacebreakers og Group Haystack, Son of Mad Blues Band og Poor Souls.

Hørsholm billeder musik gruppen Poor Souls spiller til skolebal på Hørsholm skole 1967.

Gruppen Poor Souls spiller til skolebal på Hørsholm skole 1967.

Fotografierne her stammer fra Hørsholm Lokalarkiv og kan i de fleste tilfælde ses på Arkiv.dk.

Har du Hørsholm billeder?

Arkivet er meget interesseret i fotos af og fra Hørsholms dagligdag, hvad enten de er gamle eller helt nye.

Vi modtager dem i arkivets åbningstid, som er tirsdag 10-12 og onsdag 13-17 på Sdr. Jagtvej 2-4.

Hvis man har fotos, som man på den ene side mener kan have interesse for andre, men på den anden side selv vil beholde, kan man lade os scanne de pågældende fotos.

Hørsholm billeder Modelfoto af Anglomac-frakke ca. 1960.

Modelfoto af Anglomac-frakke ca. 1960.

Læs mere om


Tags: , ,