Rungsteds Lyksaligheder

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022

Bevaringsværdige bygninger og miljøer i Rungsted

‘Rungsteds Lyksaligheder’ er titlen på et digt, skrevet af en af dansk litteraturs store navne – Johannes Ewald 1743-81. Det er en højstemt lovprisning af skaberværket inspireret af hans ophold i Rungsted 1773-75.

Helt så højtravende er borgmester Morten Slotved ikke i sin kommentar til salget af ‘Fritidshuset’ i Ugebladet d. 2. februar; men han siger dog, at pladsen mellem ‘Fritidshuset’ og Rungsted Kyst Stations bygning på Vestre Stationsvej ‘..fortjener kort sagt et løft med respekt for fortidens kvaliteter.’

Og da køberen af huset, developer Steen Mengel, samtidig siger, at han ‘elsker… sådan nogle bevaringsværdige bygninger, som ‘Fritidshuset’, lyder der sød musik i den gamle museumsinspektørs og arkivleders ører. For tyder det ikke på, at der venter de bevaringsværdige bygninger og miljøer en fremtid med respekt for deres fortid?

Men før man kan planlægge denne fremtid, må man have et begreb om deres historie og ikke mindst om den helhed de har været og delvis stadig er en del af.

Rungsted Kyst Station-øst. Tilrejsende, som f.eks. japanske turister til Rungstedlund, kan komme i tvivl om, hvorvidt de er kommet til den rigtige station på grund reklamen for den private virksomhed ‘My Beautiful Gallery’. Foto: Leon Gyldmark 2012.

Rungsted Kyst Station

Bygningen på Vestre Stationsvej og den tilsvarende bygning på Østre Stationsvej blev bygget i forbindelse med Kystbanen, der blev åbnet i 1897. De to bygninger skal i øvrigt ses i sammenhæng med den samtidige remise Østre Stationsvej 27, som blev anvendt af lokomotiver, der kom fra København og skulle vendes for at returnere indtil 1921, hvor banen blev tosporet, også fra Rungsted og nordpå. Desuden skal de tænkes sammen med funktionærboligerne på Østre Stationsvej, for her boede alle de mennesker, der arbejdede på og omkring Rungsted Kyst Station. De er bygget af to omgange. Østre Stationsvej 3-7 i 1905 og Østre Stationsvej 9-23 1910.

Dette kompleks, et massivt stykke infrastruktur, er et vidnesbyrd om Rungsteds tilknytning til København som forstad. Det mest betydningsfulde træk ved Rungsteds historie. Dertil kommer, at Heinrich Wenck, der er arkitekten bag stationsbygningerne, her har begået et fint stykke nationalromantisk arkitektur, der stadig fungerer. Hvorfor ikke opkalde stationspladsen efter Wenck?

Fritidshuset

Det såkaldte ‘Fritidshus’ på Vestre Stationsvej 12 blev opført som skole og husede fra 1923 til 1976 Rungsted Private Realskole. I 1929 indrettedes desuden en børnehave i bygningen. Hørsholm Kommune overtog bygningen efter privatskolen. Den blev derefter brugt af blandt andre FOF og Hørsholm Børneteater.

Grunden hvor bygningen ligger, lige over for Rungsted Kyst Station, erhvervedes i efteråret 1922 af aktieselskabet bag privatskolen, mod accept af nogle servitutter, som ejeren af Rungstedlund, Karen Blixens mor Ingeborg Dinesen, ønskede knyttet til salget. For det første var der begrænsninger på hvilke typer erhvervsvirksomhed, der måtte drives. For det andet skulle eventuelle ændringer i bebyggelsen godkendes enten af ‘Foreningen til bedre Byggeskik’ eller af en lignende institution, som ejeren af Rungstedlund kunne udpege.

Fritidshuset. Foto: Leon Gyldmark 2016.

Området som helhed

Hvis man skal tage vare på områdets og bygningernes historiske værdier, er det vigtigt at se på områdets historie i sin helhed. I den historie har placeringen tæt på København spillet en hovedrolle. Rungsted som en forstad til hovedstaden; men samtidig har området været ‘på landet’ i kraft af det åbne landskab omkring bygningerne.

Vil du vide mere om de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer omkring Rungsted Kyst Station og i Rungsted kan du læse artiklen Rungsteds Lyksagligheder i ‘Alle tiders Nordsjælland. Museum Nordsjællands årbog’ 2021

Rungsted Station ca. 1905. Tog mod København under indkørsel. Rejsegodset er anbragt på trækvognen som er kørt ud til godsvognens holdested. Stationen fik først senere navnet Rungsted Kyst Station.

Læs mere om


Tags: , , ,