Et relief fra Slotsholmen i Hørsholm

I 2019 modtog Museum Nordsjælland et lille, men meget velbevaret marmorrelief forestillende et kvindehoved med guirlander. Det måler lidt over 30 centimeter i højden og antages at stamme fra Hirschholm Slot og er blevet tolket som et stykke fra en kamin. Relieffets flade bagside gør det dog svært at afgøre, hvordan relieffet har kunnet sidde fast.

Relieffet er som sagt yderst velbevaret, hvilket må siges at være lidt af et lykketræf. Det blev fundet af en blikkenslagermester i 1920’erne på Slotsholmen i Hørsholm. Her havde Christian 6.s og Sophie Magdalenes Hirschholm Slot stået frem til 1812, hvor de sidste dele af det storslåede barokslot blev revet ned. Hvis relieffet stammer fra slottet, må man i forbindelse med nedrivningen have overset det, hvorefter det har gemt sig i jorden i over hundrede år, før det blev fundet.

Relieffet kan i dag ses på Hørsholm Egns Museum.

Foto: Phillip Nørgaard.