Marts 2021, Nyt museum om oplysningstiden

Fuld kommunal opbakning til museum om oplysningstiden

Museum Nordsjællands planer om at skabe et nyt museum i Hørsholm om oplysningstiden er kommet et stort skridt videre. På sit møde den 22. februar bakkede en samlet kommunalbestyrelse op om museumsplanerne og principbesluttede at støtte museets etablering økonomisk.

Derfor kan Museum Nordsjælland nu offentliggøre sit visionsoplæg for det nye museum. Oplægget skal i første omgang være udgangspunkt for en debat blandt kommunens borgere og det kommende museums brugere, men også danne baggrund for en dialog med fondene om støtte til museumsprojektet. Lige netop i forhold til fondene har kommunalbestyrelsens beslutning stor betydning. Fondene forventer en lokal opbakning og medfinansiering, og det understreger kommunalbestyrelsens beslutning, at Hørsholm er parat til. Kommunalbestyrelsen har ikke sat et bestemt beløb af til medfinansiering, men vil tage stilling til det, når der foreligger et konkret budget.

Det nye museum kommer til at handle om temaer, der var centrale for oplysningstiden – og stadig er det for os i dag: dannelse, oplysning og frihed. At museet om oplysningstiden skal ligge i Hørsholm hænger sammen med, at det var fra Hirschholm Slot, Struensee forsøgte at reformere samfundet efter oplysningstidens ideer. Det var også herfra, Struensee offentliggjorde forordningen om trykkefrihed.

Museum Nordsjælland håber at kunne etablere det nye museum i den store lade på Folehavevej, som tidligere blev brugt som udstillingsbygning af det udflyttede Jagt- og Skovbrugsmuseum. Laden er den ældste af avlsbygningerne, der hørte til det forsvundne Hirschholm Slot. Laden, der blev bygget i 1713 på foranledning af dronning Louise, er en spektakulær bygning med et sammenhængende rum på over 1000 kvadratmeter og med 12 meter til kip. Arkitema Architects har tidligere tegnet et skitseprojekt, der viser, hvordan laden kan indrettes til et moderne museum med fuld respekt for fredningsværdierne.

– ‘I Hørsholm Kommune har vi siden nedlæggelsen af Jagt- og Skovbrugsmuseet savnet liv og aktivitet i bygningerne. Oplysningstiden havde sit udspring her i Hørsholm, og fortællingerne om Hirschholm Slot og Struensee og Caroline Mathilde og deres bidrag til oplysningstiden rummer et kæmpe potentiale, som Hørsholm Kommune sammen med Museum Nordsjælland nu vil forfølge’, udtaler Borgmester Morten Slotved, Hørsholm Kommune.

Bygningerne, der husede Jagt- og Skovbrugsmuseet, ejes i øjeblikket af Freja Ejendomme A/S, som sætter bygningerne til salg. Hørsholm Kommune og Museum Nordsjælland håber, at det bliver muligt at erhverve laden til museumsbrug.

Museet igangsætter som et led i realiseringen af Oplysningstids-museet samtidig en række mindre museums- og formidlingsaktiviteter, som skal være med til at forme fortællingen om Hirschholm Slot, oplysningstiden og kærlighedsaffæren mellem Struensee og Caroline Mathilde. Det drejer sig blandt andet om et formidlingsprojekt i Slotshaven, en Hirschholm-dag, samt en re-lancering af udstillingerne på Hørsholm Egns Museum. Museet giver på denne måde et indblik i potentialerne ved etablering af Oplysningstids-museet.

– ‘Både i Museum Nordsjællands bestyrelse og i kommunalbestyrelsen i Hørsholm drømmer vi stort. Men samtidig ligger det os meget på sinde at få vist de glimt af et kommende Oplysningstids-museum, som vi kan, inden for de nuværende rammer, vi har at arbejde med. Vi gør os dermed spilbare for fonde og investorer, som vil med på rejsen’, udtaler Nadja Hageskov, Udvalgsformand for Sport-, Fritids- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune samt bestyrelsesmedlem i Museum Nordsjællands bestyrelse.

Læs mere i Visionsoplæg – Oplysningsmuseet – pdf til download.

Mere om Museum Nordsjællands Museums projekter.