Februar 2022, Fotoudstilling – Kultur eller natur?

Kultur eller natur? – det er spørgsmålet…

I disse år er der meget fokus på naturen og ikke mindst på, hvordan mennesket forholder sig til naturen. Et ’naturligt landskab’ er således fuld af menneskeskabte elementer – men hvilke? Og hvad betyder ’oprindelig natur’?

De senere år har naturprojekter som naturgenopretninger eller erstatningsnatur været i fokus og skove bliver omdannet til ’naturskov’ eller endda ’urørt skov’ for slet ikke at tale om ’oprindelig natur’. Uden at gå nærmere ind i betydningen bag disse koncepter og udtryk, giver de alle anledning til to meget spændende spørgsmål: Hvad er natur? Og betyder menneskets indflydelse på naturen ikke, at det er kultur fremfor natur?

Med en række fotos fra Nordsjælland ønsker vi at give et kunstnerisk og kulturhistorisk bidrag til diskussionen af, hvad natur egentlig er, og hvad kulturens og menneskets rolle er i den. Arkæologi arbejder med fortidens mennesker, og da mennesket altid har forholdt sig til naturen, enten som med- eller modspiller, bliver det helt naturligt, at arkæologien også beskæftiger sig med naturen og med forskellige landskabers opståen.

Denne fotoudstilling vil være Museum Nordsjællands bidrag til samfundsdebatten, og den vil turnere rundt til tre steder i det nordsjællandske hen over sommeren 2022. Hvert billede, som er taget af arkæolog og fotograf Mette Kjelstrup, vil præsentere sit smukke nordsjællandske landskab. Samtidig vil hvert billede også lægge op til en refleksion over det menneskeskabte i det ’naturlige landskab’. Flere menneskeskabte elementer i landskabet er så gamle, at mange måske vil mene, at de er naturlige…?

Udstillingen præsentes i Hillerød, Gilleleje og Rungsted i perioden 12. maj -19. september.

I foråret kommer en række ture ud til et udvalg af de fotograferede steder. Turene ligger fra midt maj-slut juni.

I efteråret vil der i relation til udstillingen også komme et debatarrangement om menneske og natur.