Februar 2021, Ny udstilling ‘Døre til en anden virkelighed – Tro og overtro i fortiden’

Selvom de danske museer for tiden er nedlukkede, betyder det ikke, at vi ligger stille. Således heller ikke Museum Nordsjælland, der netop nu forbereder den næste arkæologiske særudstilling, som forventes åbnet, så snart det er forsvarligt.

‘Døre til en anden virkelighed – tro og overtro i fortiden’, hedder udstillingen i Elværket Hillerød, og den vil præsentere og diskutere noget så vanskeligt som trosforestillinger og verdenssyn i fortiden baseret på arkæologiske fund fra Nordsjælland.

Udstillingen vil præsentere et væld af genstande, som ikke tidligere er vist i Nordsjælland, bl.a. har Nationalmuseet velvilligt udlånt en lang række genstande, som oprindelig stammer fra det nordsjællandske. Det er en fornøjelse i en periode at få genstandene ‘hjem’ og vise dem i lokalområdet. De vil sammen med Museums Nordsjællands egne fund bidrage med en lang række spændende fortællinger. Især håber vi, at en række guldgenstande vil vække begejstring.

Forhåbentlig vil udstillingen kunne tiltrække alle aldre, for der er meget at gå på jagt efter og udforske. Udstillingen vil være opdelt i 7 temaer men med overlap, der forhåbentlig viser, at nogle troselementer har fungeret sideløbende og andre har afløst hinanden op igennem tiden. Udstillingen vil blive bygget op som en interaktiv udstilling, hvor der vil være forskellige oplevelser knyttet til de forskellige temaer.

Dørene er valgt som symboler på overgangen fra en verden eller tilstand til en anden. De skal lette forståelsen af, at man bevæger sig i tid og rum fra nutidens viden og verdenssyn tilbage til fortidens forskellige verdenssyn og trosforestillinger, som ellers er lidt af en mundfuld.
I forbindelse med udstillingen vil der være arrangementer, foredrag og særomvisninger. Følg med på museets hjemmeside og facebook for nærmere information.

Kolsbæk Baunehøj, guldbelagt armbånd.