December 2020, Årets vigtigste arkæologiske fund

Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget en 7500 år gammel fiskeruse som et af årets vigtigste arkæologiske fund

Da Museum Nordsjælland i marts måned foretog arkæologiske undersøgelser i forbindelse med et kommende boligbyggeri ved Åtoftegård i Gilleleje, blev der gjort et helt usædvanligt fund. I halvanden meters dybde, på den gamle havbund, lå velbevarede rester af en 7500 år gammel fiskeruse.

Rusen er fremstillet af fiskere og jægere, der boede ved bredden af en stenalderfjord, der dengang skød sig ind fra Kattegat. Den 1,5 meter lange fiskeruse består af tynde grene af røn eller tjørn, der omhyggeligt er bundet sammen med snor af bast. Bortset fra selve materialet ligner rusen fuldstændigt de fiskeruser, vi bruger i dag. Fundet af rusen er så usædvanligt, at det er kommet på Slots- og Kulturstyrelsens Top 10 over årets vigtigste arkæologiske fund i Danmark.

Rusen under udgravning.

Prøver af rusens grene og snor er kulstof 14-dateret til tiden omkring 5500 f.Kr., som også kaldes for Kongemosetiden efter et fundsted i Åmosen på Vestsjælland. Dengang var klimaet et par grader varmere end i dag, og det fik havene til at stige. Flere steder langs kysterne opstod der derfor fjorde, blandt andet ved Gilleleje, hvor stenalderens mennesker slog sig ned for at fiske og jage.

At rusen har overlevet de mange tusinde år i jorden skyldes, at den er aflejret i lavt vand i en inderfjord med sparsom bølgegang, og at den hurtigt blev dækket af et lag beskyttende sand. Sammen med rusen fandtes to fiskeskeletter – en sild og en karpe – der må være resterne fra den sidste fangst.

Det lykkedes Museum Nordsjællands arkæologer at skære den 1,5 meter lange ruse ud i én stor jordblok. Blokken blev fragtet til konserveringscenteret Bevaring Sjælland i Køge, som siden har frysetørret og præpareret rusen, så den er bevaret for eftertiden. Museum Nordsjælland håber at kunne udstille rusen i et kommende museum om ‘Livet ved havet’, som der er planer om at opføre i Gilleleje.

Læs mere om årets fund på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside Top 10 – Årets fund 2020.

Tegning af rusen.

Rusen skæres ud. Gravemaskinen skubber en stålplade ind under kassen, der er bygget omkring rusen.

Rekonstruktions-tegning af rusen.