August 2020, Naturmedicinsk Museum besøger Æbelholt Klosterhave

Æbelholt Klosterhave har haft besøg af postdoc. Jens Soelberg fra Naturmedicinsk Museum, KU, der sammen med en studerende høstede en række af klosterhavens lægeplanter.

Planterne skal indgå i en national forskningsdatabase over lægeplanter i Danmark. Håbet er, at databasen kan bruges i forskningen til udvikling af behandling af sygdomme som cancer og diabetes 2.

Besøg

Æbelholt Kloster og klosterhave ligger 5 km vest for Hillerød. Arkæologiske udgravninger i 1930-60’erne frilagde klosterets senmiddelalderlige fundamenter og godt 800 grave. Nogle af skeletterne og andre fund fra udgravninger vises i museet. I tilknytning til museet findes en klosterhave med godt 100 forskellige lægeurter.

Klostrets første abbed var den legendariske abbed Vilhelm, der i 1224 blev helgenkåret som Sankt Vilhelm. Han er gået over i historien som ‘Nordsjællands helgen’.