August 2020, Jagten på den forsvundne Eremitage

I anledning af 350-året for det danske parforcejagtlandskabs etablering rykker arkæologer fra Kroppedal Museum og Museum Nordsjælland onsdag d. 26. august ind i Dyrehaven for at gå på jagt efter stedets første Eremitage. Det Eremitageslot vi alle kender, er nemlig slet ikke det oprindelige. Det første byggede Christian 5. tilbage i 1694 til ophold under sine parforcejagter.

‘Siden nedrivningen af den første Eremitage i 1730’erne har det været lidt af en gåde, hvor præcis den første Eremitage lå. Og det er til trods for, at netop denne bygning ellers husede lidt af en verdenssensation; nemlig verdens først kendte eremitagebord!’, beretter Jesper Munk Andersen, site manager for Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, og fortsætter: ‘Teorierne har siden været talrige fra en placering ved Stokkerup Kær til en lokalitet tættere ved Øresund, uden det nogensinde er lykkedes at finde husets eksakte lokalitet’.

Jesper Munk Andersen, der med spænding ser frem til resultaterne af udgravningerne, fortæller om eremitagebordet, som Ole Rømer formentlig udtænkte konstruktionen af: ‘Bordet – hvis midte på forunderlig vis kunne forsvinde ned i etagen under for kort efter at dukke op igen fyldt med alverdens lækkerier – var så epokegørende, at det ikke blot gav navn til Christian 5.’s jagthus i Dyrehaven, men kom til at danne mode rundt ved flere europæiske hoffer, der kopierede bordet for at kunne spise ‘en eremitage’ – i ophøjet ensomhed uden tjenerskab – et modelune med noget så sjældent som dansk ophav blandt samtidens konger og fyrster’.

Gåden om Eremitagens placering forsøges nu løst, når arkæologerne går i jorden for at undersøge et område tæt ved det nuværende slot efter spor. ‘Det er nemlig i området tæt ved slottet at en række genfundne kort fra tiden omkring år 1700 fortæller os, den første Eremitage skulle have ligget. Og da denne placering stemmer overens med den eneste udførlige beskrivelse af huset fra 1702, peger alt i retning af, at sporene efter Eremitagen må gemme sig netop her’, fortæller en optimistisk Jesper Munk Andersen. Det er dog først, efter arkæologernes undersøgelser, at det fuldgyldige bevis foreligger og gåden kan erklæres for løst.

Den arkæologiske jagt efter den første Eremitage i Dyrehaven sker i et samarbejde mellem de to museer, Naturstyrelsen samt sitemanagersekretariatet for Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, der sammen med Kristoffer Schmidt, museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, og tidligere leder af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Jette Baagøe, har stået for de forudgående arkivalske undersøgelser.

På dagen for udgravningerne vil det være muligt ved selvsyn at følge jagten, mens udfaldet af undersøgelserne vil blive præsenteret mere indgående for publikum i weekenden d. 5.-6. september, hvor Nationalmuseet i samarbejde med site manager Jesper Munk Andersen ganske ekstraordinært vil udbyde en række særomvisninger med en guidet tur inden for i det nuværende slot og en præsentation af udgravningsresultaterne uden for. Der er grundet Coronarestriktioner begrænsninger på antallet af billetter hertil, som allerede nu kan købes på Eremitageslottet.dk

Foto: Thomas Rahbek