Marts 2020, Ny udstilling om trykkefriheden på vej

Ny særudstilling på Hørsholm Egns Museum

I år er det 250-året for indførelsen af trykkefriheden i Danmark, og det var fra Hørsholm, den blev indført. På det nu forsvundne Hirschholm Slot, udsendte Struensee forordningen om trykkefriheden i kongens navn. Derfor bliver trykkefriheden temaet for en ny særudstilling på Hørsholm Egns Museum.

Museum Nordsjælland, der driver Hørsholm Egns Museum som et af sine udstillingssteder, er gået i gang med arbejdet med den nye særudstilling, som åbner i sensommeren. Udstillingen tager udgangspunkt i fortællingen om den enevældige Christian 7.´s hof på Hirschholm Slot og kærlighedsaffæren mellem dronning Caroline Mathilde og kongens livlæge Struensee, der endte med Struensees henrettelse.

Ironisk nok blev Struensee selv offer for den trykkefrihed, han indførte. Efter henrettelsen blev både dronningen og Struensee hånet i de mange smædeskrifter, der blev trykt i tusindvis og solgt på gaden i København. På en måde var smædeskrifterne datidens frokostavis. Museum Nordsjællands rummer en stor samling af disse smædeskrifter, som man vil kunne se eksempler på i den nye udstilling.

smædeskrift

Smædeskrift der tolkes som dronning Caroline Mathilde til hest, Struensee der kigger ud bag tremmerne og en barnepige, der holder deres datter prinsesse Louise Augusta.

I udstillingen trækkes der tråde op til nutidens debat om trykke- og ytringsfrihed. Netop ytringsfriheden er en grundsten i vores moderne demokratiske samfund, men den er under pres fra flere sider, og som både Muhammedkrisen og satiren over Covid-19 viste, rummer den også dilemmaer.

Nyt museum om enevælden og oplysningstiden

Museum Nordsjælland har planer om at indrette et nyt museum om enevælden og oplysningstiden i den store lade på hjørnet af Folehavevej og Sdr. Jagtvej, som førhen rummede en del af Jagt- og Skovbrugsmuseets udstillinger. Men det kan tage adskillige år, inden planen bliver til virkelighed. ”

– ‘Vi synes, der skal ske noget nyt i mellemtiden’, siger museumsdirektør Ole Lass Jensen. ‘Derfor vil vi over de næste år aktivere Egnsmuseet på en ny måde. Det skal blandt andet ske i form af særudstillinger og events for børn og voksne.’

Det er tanken, at lokalerne også skal bruges som et slags ‘laboratorium’ for det kommende museum i den store lade. Det kan for eksempel være udstillingssektioner eller digitale løsninger, der helt eller delvis kommer til at indgå i det nye museum.

På grund af istandsættelse af lokalerne og opsætningen af den nye særudstilling vil Egnsmuseet være lukket frem til efteråret.

smædeskrift

Smædeskrift der viser en skamstøtte over Struensee, med en hund og et mennesker der forretter deres nødtørft over den.