December 2019, Monumenter i slotshaven kommer på museum

Monumenter i slotshaven kommer på museum

Slotshaven i Hørsholm rummer mange stumper af udsmykninger i sandsten, som stammer fra det forsvundne Hirschholm Slot. To af de flotteste er nu flyttet indendørs for at beskytte dem mod vind og vejr.

Det prægtige kongeslot, der stod hvor Hørsholm Kirke findes i dag, blev revet ned i årene 1810-1812. Det skyldtes flere faktorer, blandt andet at slottet var i forfald og dyrt at vedligeholde. De fleste materialer blev genanvendt til genopbygningen af Christiansborg Slot. Men mange af de smukke figurer, gesimser og andre udsmykninger af sandsten blev spredt for alle vinde. En del blev dog i Hørsholm, hvor de i dag findes på Egnsmuseet, i private haver eller i Slotshaven.

De fleste af monumenterne i Slotshaven findes syd for det, der kaldes haveøen, som var en del af slottets kunstfærdige barokhave. Her er flere overliggere fra vinduer og døre i brug som bænke, mens mange mindre stykker er indstøbt i cement i de seks såkaldte ”Apotekerpiller”, der indrammer pladsen med springvandet.

Ornamenter med monogrammer

På græsplænen foran springvandet stod der to flotte ornamenter, som ikke havde det så godt, og som derfor nu er flyttet. Det drejer sig om intet mindre end monogrammerne for kongeparret, der stod for opførelsen af det sidste Hirschholm Slot: Christian d. 6. og dronning Sophie Magdalene.

Monogrammerne var overgroede med mos og i fare for at lide skade i frostvejr. Derfor henvendte Museum Nordsjælland sig til Naturstyrelsen Hovedstaden, der ejer Slotshaven. Naturstyrelsen agerede hurtigt og overdrog beredvilligt de to sten til Museum Nordsjælland, så de kunne blive bevaret for eftertiden.

Forleden dag blev stenene hentet af Hørsholm Stenhuggeri og kørt til museets magasin, hvor de nu skal tørre grundigt igennem, inden de renses for mos og skidt og snavs. Tanken er, at de to kongelige navnetræk skal udstilles i et kommende museum om enevælden og oplysningstiden. Museum Nordsjælland arbejder med planer om, at det nye museum skal indrettes i den store lade, der før var en del af Jagt- og Skovbrugsmuseet.

Hirschholm Slots udvendige dekorationer

Monogrammerne var oprindelig en del af det nu forsvundne Hirschholm Slots udvendige dekorationer. Da slottet blev revet ned, kunne de større byggesten anvendes til genopbygningen af Christiansborg, hvorimod slottets mange udvendige dekorationer ikke havde videre værdi som byggemateriale. Sammen med en del slotsinventar blev disse fragmenter i stedet solgt til interesserede borgere. Det betød, at næsten alle fysiske beviser for selve slottets eksistens mere eller mindre forsvandt og erstattedes af C. F. Hansens kirke. Også selve slotshaven havde mistet sit oprindelige udtryk.

I slutningen af 1890’erne begyndte Hørsholm Grundejerforening (oprettet i 1891) at opfordre folk til at indsende genstande fra slottet til foreningen, der så ville tage sig af bevaringen. De indsendte fragmenter gav en del hovedbrud for foreningen, der forgæves forsøgte at udstille dem i et reelt slotsmuseum. Hørsholm Grundejerforening kastede sig ligeledes ud i en restaurering af slotshaven – navnlig på foranledning af apoteker og sognerådsformand Paul Scheel. Her fandt man også en løsning på de hjemløse fragmenter fra slottet, der kunne placeres i slotshavens sydende som en slags museumspark, hvis centrum skulle være et springvand.

Hørsholm Grundejerforening og sognerådet finansierede projektet, mens den lokale arkitekt B. Ingemann tilbød sin hjælp gratis. Mens springvandet var rimelig vellykket, besluttede Ingemann at få størstedelen af fragmenterne indstøbt i seks større cementstøtter – ”Apotekerpillerne”. På grund af størrelsen undlod Ingemann heldigvis at give monogrammerne samme behandling og placerede dem i stedet sammen med andre større fragmenter omkring stierne i slotshaven.

Medarbejdere fra Hørsholm Stenhuggeri i gang med at flytte de to monogrammer. I baggrunden ses tre af ‘Apotekerpillerne’.