Marts, 2019: Ny site manager til Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, der i 2015 blev udpeget som UNESCO verdensarvsareal, har fået ny site manager. Det er historikeren Jesper Munk Andersen, som har sin nye base hos Museum Nordsjælland. Museet er site manager institution for parforcejagtlandskabet, en rolle det overtog efter Jagt- og Skovbrugsmuseet, som i 2017 blev flyttet til Djursland.

Jesper Munk Andersen er 39 år og kommer fra en stilling som daglig leder af Reventlow-Museet Pederstrup på Lolland. Jesper Munk Andersen afløser Anders Kring, der i efteråret blev ansat i sekretariatet hos Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Skiftet af site manager sker samtidig med, at parterne, der samarbejder om bevaringen og formidlingen af parforcejagtlandskabet, har indgået en ny femårig samarbejdsaftale. Samarbejdet er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra Naturstyrelsen Hovedstaden, Naturstyrelsen Nordsjælland, Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner samt Det Grønne Museum og Museum Nordsjælland.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland omfatter flere arealer: Jægersborg Dyrehave og Hegn, Store Dyrehave ved Hillerød og den sydlige del af Gribskov. Her er landskabet præget af de snorlige veje og en række storslåede jagtstjerner, der tilsammen fortæller historien om, hvordan parforcejagtens makabre jagtform og iscenesættelsen af den danske kongemagt i slutningen af 1600-tallet tilsammen satte et markant aftryk på de nordsjællandske skovområder. Et aftryk, som det endnu i dag er muligt ved selvsyn at fornemme, når turen går gennem landskabet ad de mere end 300 år gamle jagtveje.

Jesper Munk Andersen glæder sig til sine nye arbejdsopgaver, der omhandler udvikling, beskyttelse og ikke mindst formidling af landskabet.

– ”Parforcejagtlandskabet er ikke blot enestående på grund af sin status som UNESCO verdensarv, men også fordi landskabet rummer en palet af historier, naturoplevelser og udviklingsmuligheder”, fortæller Jesper Munk Andersen, der ser store potentialer i verdensarven.

– ”Skal viden om landskabets særlige kvaliteter formidles bredt ud, er det ikke nok alene at dvæle ved fortidens drabelige jagtformer, magtudfoldelse og landskabssyn, men også at bygge bro mellem fortid og nutid. Lidt groft sagt er vores moderne gennemregulerede samfund jo et produkt af de samme tanker, som fik kongerne til at underlægge sig landskabet i slutningen af 1600-tallet”, afrunder Jesper Munk Andersen, der ser frem til i samarbejde med kendte og nye aktører at få sat parforcejagtlandskabet endnu mere eftertrykkeligt på Danmarks- og verdenskortet.

Museum Nordsjællands direktør, Ole Lass Jensen, fortæller, at der er lagt nye planer for formidlingen af de unikke jagtlandskaber.

– ”Der skal blandt andet udvikles undervisningstilbud til skolerne og etableres et korps af guider, der kan levendegøre fortællingen om parforcejagtlandskabet på ture i dyrehaverne og i skovene”, siger Ole Lass Jensen.

– ”I samarbejde med turistorganisationerne VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen vil vi også gerne udarbejde ture og pakkeløsninger for danske og udenlandske turister, der ønsker at opleve de smukke landskaber.” I de nordlige parforcejagtlandskaber ved Hillerød og i Gribskov søges der også et tæt samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

site manager til Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Jesper Munk Andersen, Site manager Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.