Marts 2020, Kulturhistorisk forårskalender

Kulturhistorisk kalender tæller ned til 14. april

Museerne er lukket helt ned som følge af regeringens tiltag, der skal bremse spredningen af coronavirus. Men de ansatte på landets museer fortsætter arbejdet hjemmefra. Det gælder også Museum Nordsjælland.

Vi savner naturligvis vores gæster, og måske er der mange, der savner museets udstillinger, foredrag og andre arrangementer. Det forsøger vi at råde bod på med en serie små kulturhistoriske fortællinger, som kan læses hjemmefra stuerne.

Fra den 1. april kommer der hver dag en ny historie, foreløbig frem til d. 14. april, hvor Danmark måske lukker op igen. På den måde er der tale om en forårs-kalender på samme måde som en julekalender.

Historierne kommer fra hele Nordsjælland, og der vil både være noget om arkæologiske fund, små fortællinger fra historisk tid og interessante museumsgenstande.

Kalenderen kan ses her hjemmesiden fra 1. april.

Samtidig med kalenderen lægger vi 24 andre fortællinger om Historiske personer fra Hørsholm på hjemmesiden. Fortællingerne blev oprindelig bragt som en julekalender på Frederiksborg Amts Avis nyhedsside og handler om historiske personer, der har haft betydning for Hørsholm.