Juni 2020, Forskningsprojekt om Den Kongelige Parforcejagt

Kulturministeriets Forskningsudvalg har netop bevilget 726.000 kr. til Museum Nordsjællands forskningsprojekt om Den Kongelige Parforcejagt.

I 2020 er det 350 år siden, at Christian 5. red den første danske parforcejagt. Denne jagtform var et spektakulært og for en nutidig betragter voldsomt skue, hvor man med jagthunde og ryttere jog et udvalgt dyr gennem skoven, til det segnede af udmattelse, hvorefter kongen med sin hirschfænger – en stor jagtkniv – gav dyret nådestødet.

Inspirationen til jagtformen havde Christian 5. taget med hjem fra en stort anlagt dannelsesrejse. Flere steder i sit nordsjællandske krongods fik han omdannet skovene, så der kunne drives denne for tiden fornemste jagtform. Parforcejagtens sindrige system af snorlige og geometrisk anlagte veje i Gribskov og Store Dyrehave samt det mere åbne landskab omkring Jægersborg Dyrehave er den dag i dag velbevaret og af så stor universel kulturhistorisk værdi, at UNESCO i 2015 optog områderne på verdensarvslisten. Trods den fine udnævnelse og det nærtforestående 350-års jubilæum, ved vi, udover nogle detaljerede landskabshistoriske analyser, forbavsende lidt om den danske parforcejagt. En manglende viden der gør det svært at formidle verdensarven til besøgende og løfte jagtformen op fra en uforståelig og for nogle historikere bestialsk handling. Noget karikeret kan man påstå, at selve scenen for parforcejagten er undersøgt, mens skuespillet på denne er os ukendt.

Projektets formål er at generere ny forskningsbaseret viden om parforcejagtens funktion under den danske enevælde. Undersøgelsen dækker tiden fra Christian 5.s grundlæggelse af jagten i 1670 og frem til første gang den blev afskaffet i 1741. Projektet er styret af en række spørgsmål, der både belyser parforcejagtens betydning for enevældens trang til at manifestere sin magt i symbolsk form, såvel som de rekreative og mere private formål jagtområderne også dannede ramme om, når den enevældige konge gæstede sit nordsjællandske krongods. Den danske parforcejagt indtog en interessant og sjældent set dobbeltposition, idet jagten på en og samme tid blev brugt til repræsentation og understregning af en ophøjet hofkultur og som uformelt og privat frirum for majestæten.

Således skal projektet undersøge følgende problemstillinger: 1) Hvorledes tog parforcejagtens ritualer sig ud, og hvordan skal de forstås i sammenhæng med den generelle formalisering, som enevældens omgangsformer og sociale interaktion var underlagt? 2) Hvilken rolle udfyldte deltagere og gæster i parforcejagtens totalteater, og er der sammenhæng mellem teatrets rollebesætning og adgangen til politisk indflydelse og privilegier? 3) Er der en forskel på den officielle præsentation af parforcejagten sammenlignet med den omtale, man finder i uofficielle skrifter? 4) Og spores der forskelle i brugen og forståelsen af den danske parforcejagt i forhold til de udenlandske pendanter?

Projektet udføres i samarbejde mellem Museum Nordsjælland og UNESCO verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland og skal finde sted i perioden 01.01.2021 – 31.12.2022.