August, 2018: Kulturminister Mette Bock på museumsbesøg i Nordsjælland

Kulturminister Mette Bock indledte sidste år en rundtur til et udvalg af danske kulturinstitutioner for at høre om de udfordringer, de står overfor. Nu er turen nået til Sjælland, og tirsdag besøgte ministeren Museum Nordsjællands afdeling i Hillerød.

– ”Kulturminister Mette Bock havde en god dialog med Museum Nordsjællands ledelse om de udfordringer, som museet møder i sit daglige arbejde”, fortæller museumsdirektør Ole Lass Jensen.

Museet, der blev til i 2014 som en fusion af de kulturhistoriske museer i Gilleleje, Hillerød og Hørsholm, har oplevet mange gode resultater af fusionen. Museets forskning er blevet styrket, og administrationen og sagsbehandlingen er blevet yderligere professionaliseret. Ministeren hørte også om den særlige udfordring, det er at drive et museum med mange afdelinger spredt over et stort geografisk område. Museet betjener ikke færre end ni kommuner med den kulturhistoriske behandling af lokalplaner og byggesager, herunder arkæologiske udgravninger. Museet driver også formidlingsvirksomhed i flere af kommunerne i form af udstillinger, arbejdende værksteder og en meget aktiv skoletjeneste.

Ministeren og museet drøftede også formidlingen af Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, der er udpeget som UNESCO verdenskulturarv. Museet er nemlig site manager institution for parforcejagtlandskabet og har dermed ansvaret for formidlingen af verdensarvsarealet. Det sker i et samarbejde med blandt andre Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og de seks kommuner, der dækker en del af parforcejagtlandskabet: Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

– ”Ministeren var også meget interesseret i at høre om museets ambitiøse planer om et nyt Oplysningsmuseum i Hørsholm, hvor vi håber at kunne overtage nogle af det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseums bygninger til de nye udstillinger. Det er et projekt, som vi øjeblikket drøfter med Hørsholm Kommune”, slutter Ole Lass Jensen.

Nogle af mødedeltagerne foran indgangen til Museum Nordsjællands kontorbygning i Frederiksgade i Hillerød. Fra venstre bestyrelsesformand Finn Arvid Olsson, kulturminister Mette Bock, museumsdirektør Ole Lass Jensen samt afdelingslederne Ida Rosenstand Klahn og Esben Aarsleff.