Årsberetning 2020 – sikke et år!

Museum Nordsjællands Årsberetning 2020 og Regnskab 2020 kan nu downloades som pdf.

Årsberetningen giver et overblik over museets arbejde med ’de fem museumssøjler’ i 2020: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling i alle de ni kommuner.

Den verdensomspændende coronavirus satte store spor, også i det danske kulturliv og på museerne. Udstillinger og kontorer blev i flere perioder lukket ned og små og store arrangementer blev aflyst. Det udfordrede museernes måde at formidle på, og der måtte tænkes nyt. På Museum Nordsjælland resulterede det også i en række nye tiltag, blandt andet en ’coronakalender’ på museets hjemmeside, som talte ned til genåbningen, flere udendørs fotoudstillinger og indretning af en formidlingscontainer, der skal bruges til pop upudstillinger skiftende steder i Nordsjælland.

Ligesom det gjaldt for mange andre af landets arbejdspladser, måtte de fleste af museets medarbejdere arbejde hjemmefra i lange perioder. Med en ekstraordinær indsats fra medarbejderne kunne vi alligevel udføre alle de nødvendige opgaver, der foregår ’bag kulisserne’ i det daglige: sagsbehandling af lokalplaner og byggesager, som kunne berøre kulturhistoriske interesser, genstandsregistrering, afrapporteringer, artikelskrivning, forskningsopgaver mm. Og heldigvis kunne vi gennemføre alle de arkæologiske undersøgelser, der var nødvendige forud for byggeri og andre anlægsarbejder.

På trods af de vanskelige vilkår lykkedes det i årets løb også at arbejde med to nye udstillinger. På Hørsholm Egns Museum blev hele den gamle udstilling om Hirschholm Slot taget ned, udstillingsrummene blev istandsat, og der blev etableret en lille, men flot udstilling: ‘1770 – Slottet, Struensee og Trykkefriheden’. På Elværket i Hillerød blev der arbejdet med en ny arkæologisk særudstilling om tro og overtro i fortiden: ‘Døre til en anden virkelighed – tro og overtro i fortiden’.

Museet retter en stor tak til sine mange samarbejdspartnere. En særlig tak skal lyde til de mange foreninger og frivillige, som støtter vores arbejde.