6. december: En skrækkelig sne- og isvinter i 1942

Af Søren Frandsen

I december 1941 var der intet der tydede på, at vinteren skulle blive streng, men fra starten af januar 1942 kom kulden ind over landet fra øst og holdt sig i næsten tre måneder.

Den 25. januar blev den højeste temperatur i København målt til minus 20,3 grader. I februar faldt temperaturen yderligere i visse perioder med næsten en meter tyk is i Storebælt. Marts satte kulderekord for måneden med en gennemsnitstemperatur på minus 3,5 grader. Enkelte dage kom temperaturen dog lige over frysepunktet, og det gav anledning til et ekstremt isslag, der lagde sig over det snedækkede landskab som et is-panser.

Frederiksborg Amts Avis skrev indgående om de store vanskeligheder for hverdagslivet og trafikken. Den 15. februar havde avisen følgende historie:

Også ved Pårup kørte et tog fast, så det hverken kunne komme frem eller tilbage. Der var god varme i toget, og ekspeditricen på Pårup station var ”mand” for at tage situationen i stiv arm. Da fru Nielsen således så, at de rejsende trængte til noget at styrke sig på, lavede hun kaffe til dem, og det fik de også efter en lidt ubekvem nat på sæderne. Om morgenen blev de fleste sendt af sted i kaner.

Den 19. og 20. marts meldte avisen om katastrofe for NESA og telefonselskabet. Elektricitetsmaster og telefonpæle var knækket og trådene sprunget som violinstrenge. Da isslaget endelig begyndte at stilne af, satte et kraftigt snefald ind med blæst, der ødelagde de sidste muligheder for samfærdsel i Nordsjælland. Himmel og jord stod i ét. Den voldsomme snestorm fik vejene til at forsvinde, mens meterhøje snedriver spærrede for husenes indgange.

Stærkt nedtyngede telefonledninger ved en hovedvej.

Den 22. marts fortalte Frederiksborg Amts Avis, at Gilleleje stadig var uden forbindelse med omverdenen. Der var ikke udenbys telefonforbindelse og intet elektrisk lys. Vandværket var løbet tør og kommunekontoret lukket på grund af kulden.
Sneen og isen blev længe liggende i Nordsjælland. Så sent som den 15. maj blev der i Øresund set is ud for Tårbæk Havn.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.

Isvinter i Tisvildeleje. Gribskov Arkiv.