22. december: Pelsdyrjagt

Af Ole Lass Jensen

I jægerstenalderens sidste årtusinder, mellem 6000 og 4000 f.Kr., var det hjemlige klima lunere end i dag. Somrene var et par grader varmere, og vintrene var tilsvarende milde. Klimaet svarede nogenlunde til det, vi finder i Bretagne i dag.

Alligevel var vinteren den tid, hvor jægerne var mest sårbare. Fiskeriet, som ellers leverede det meste af føden, gav et sparsomt udbytte i vinterhalvåret, og skovens bær og frugter var også uden for sæson. Men jagten på skovens store køddyr som kronhjorte, rådyr og vildsvin sikrede fortsat kalorier til bopladsernes beboere. Vinteren var samtidig højsæson for jagten på pelsdyr, for på den årstid er dyrenes pels bedst og tættest. Dyrene blev netop jaget for pelsens skyld, for det var den, der leverede varme klæder til jægerne.

Fra Nordsjælland kender vi særligt mange bopladser med gode bevaringsforhold. Det har resulteret i arkæologiske fund af tusindvis af knogler fra de dyr, jægerne eftertragtede. Det gælder for eksempel udgravningerne af de kendte stenalderbopladser ved Nivå, hvor der er fundet knogler fra mere end 50 forskellige dyrearter. Også her var det fisk, der stod øverst på menukortet, efterfulgt af hjortevildt og vildsvin. Nivå-bopladserne var tilsyneladende i brug året rundt, for her er også fundet knogler af mange pelsdyr. Det drejer sig blandt om arter som ulv, ræv, skovmår, odder, bæver og vildkat.

Fra bopladserne ved Nivå er der også tegn på vinterfiskeri. Fiskeknoglerne tæller nemlig rester af de største stenaldertorsk, der kendes fra Danmark, krabater på op mod en meter. Så store fisk skal tages på dybt vand, og det var en udfordring for stenalderens spinkle kanoer at gå så langt til havs. Men netop omkring Øresundsøen Hven, der ligger ud for Nivå, findes et dybt hul, hvor de store torsk søger ned om vinteren. Nu om dage sejler kuttere ofte lystfiskere ud på ture til Hven ved vintertide, hvor der er gode chancer for at fange store, dejlige nytårstorsk. Det fangsthul kendte Nivås stenalderjægere øjensynlig også til.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.

Læs mere om stenalderjægere ved Nivå.

Bævere hørte til de dyr, stenalderjægerne eftertragtede om vinteren. Disse tre velbevarede bæverkranier er fundet i nordsjællandske moser ved tørvegravning i årene 1942-43. Foto: Philip Nørgaard.