19. december: Pas på Rudolf

Af Claudio Casati

‘Tror I Julemanden har været forbi?’ spurgte en vittig maskinfører museets arkæologer, da de udførte en udgravning syd for Hillerød. Han stod med en større del af en rensdyrtak, som han havde fundet i et tidligere vandhul få øjeblikke før. Arkæologerne spærrede øjnene op, og skyndte sig at undersøge takken for at se, om der var spor efter bearbejdning. Det var desværre ikke tilfældet.

Årsagen til arkæologernes begejstring skal findes i det faktum, at rensdyr ikke findes i vores natur i dag, men de har været i Danmark fra slutningen af sidste istid og indtil for ca. 10.500 år siden. Landskabet var på denne tid et goldt tundralandskab, hvor rensdyrene var det vigtigste jagtvildt for de første jæger-samlere, som satte deres fødder på det område, som vi i dag kalder Danmark.

Rensdyrets kød var en vigtig ernæringskilde, skindet blev brugt til tøj og knoglerne til benredskaber. Sporene efter disse første jæger-samlere er yderst sjældne i Danmark. Det tidligste fund af rensdyr i en dansk arkæologisk kontekst stammer fra Slotseng, syd for Vojens i Sønderjylland. Her har rensdyrjægerne skudt 10 rensdyr for omkring 15.000 år siden.

I sommers dukkede endnu en rensdyrtak op i forbindelse med udgravningerne ved Favrholm i Hillerøds sydlige del. Her blev arkæologerne vilde i varmen, da det ikke umiddelbart kunne udelukkes, at stykket var bearbejdet. Omvendt kunne det heller ikke bekræftes med sikkerhed. Rensdyrtakken fra Favrholm slutter sig til få andre fund af rensdyrtakker fra Nordsjælland, blandt andet fra Annisse, hvor der blev fundet en rensdyrtak ved oprensning af et dræn. Ved Blovstrød fandt byggefolkene en rensdyrtak, da de afgravede et vådområde forud for boligbyggeri.

To af takkerne fra Nordsjælland er blevet dateret til perioden 12.500-11.500 før nu. De andre to er udaterede. Indtil vi finder sikre bearbejdningsspor på takkerne, må vi formode, at de alle er endt i vandhullerne af naturligvis årsager, uden menneskers indblanding.
Hvis Rudolf skulle kigge forbi Nordsjælland juleaften, så må vi håbe, at jægerne sidder optaget omkring julesulet.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.

Eksempler på nordsjællandske fund af rensdyrtakker. Foto: Philip Nørgaard.