11. december: Det lød som et kanonbrag over hele kommunen

Af Hans Jørgen Winther Jensen

De få fiskere, der var i Rungsted, havde fra 1824 haft en lille havn, hvis rester stadig kan ses i Øresund, når man går ned til vandet ad den lille sti langs med Rungsted Strandvej 98 og 100.

En voldsom storm havde i 1824 givet så høj vandstand og så kraftige bølger i Øresund, at adskillige huse langs kysten var blevet ødelagt. For at hindre en gentagelse foranstaltede myndighederne anlæggelsen af to høfder – en nord og en syd for den nuværende havn. Arbejdet med at indsamle og transportere de store sten til Øresund udførtes af de lokale bønder, og fiskerne rammede de store pæle, der skulle holde på stenene, ned i havbunden.

Da nu dette stykke kystsikringsarbejde var på plads, benyttede fiskerne lejligheden til at skabe sig en lille ydmyg havn. De lagde planker hen over stenene og forsynede anlægget med lille mole mod nord, som skulle beskytte mod storm fra øst og sydøst. Denne simple konstruktion fungerede som havn for fiskerne i Rungsted i næsten 100 år.

I 1915 blev der taget initiativ til bygning af en egentlig havn. Arbejdet begyndte i 1918, men det trak ud, blandt andet på grund af indsigelser fra Ingeborg Dinesen, Karen Blixens mor. Da havnen, en såkaldt ø-havn, stod færdig i 1923. havde den kostet 560.000 kr. Staten havde betalt 246.000 kr. og kommunen 200.000 kr. Og alle var tilfredse, men naturen havde også et ord at skulle have sagt.

Søndag den 27. januar 1924 mellem klokken 16 og 16.30 lød der et brag over hele kommunen, som blev en kanon skudt af. Hvad var der sket? En kæmpe isflage var opstået i Nivåbugten. Den var blevet bragt i drift af vinden og havde ødelagt forbindelsen fra land ud til selve ø-havnen, sådan som man tydeligt kan se på fotografiet.

Pengene til reparation af havnen blev fremskaffet. Den lokale storentreprenør Alex I. Hansen udførte arbejdet, så fiskerne igen fik en havn. Men fiskeriet fik aldrig det omfang og den betydning, det havde på andre lignende steder langs Øresundskysten.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.

Rungsted Havn efter ødelæggelsen den 27. januar 1924.