3. december: Julestormen 1902

Af Jon Voss, museumsinspektør

Mange af os husker sikkert stormen 3. december 1999. Går vi knap hundrede år længere tilbage, fandt en anden storm sted, der blev den voldsomste i Danmark i første halvdel af 1900-tallet, nemlig julestormen d. 25. og 26. december 1902.

I Gilleleje havde man netop anlagt Vestmolen til at give yderligere beskyttelse i forhold til det ældre havneanlæg fra 1872. Der var derfor ro i sindet, da det begyndte at blæse op fra sydvest om morgenen 1. juledag. Vinden gik efterhånden i nordvest og tiltog stadig. Hen mod aften var vindstyrken steget til orkan, med en middelvind på 40 m/s i en periode målt ved fyret på Kullen – og vindstød på op mod 50 m/s.

I Gilleleje Havn var vandet nu steget så kraftigt, at det overskyllede havnemolerne. Fiskerbådene løsrev sig, og mange af dem kolliderede med hinanden og molen mod øst og sank. Bølgerne brød også ind over bådpladsen, hvor sildebådene var trukket på land og ødelagde båd efter båd, og vinden gjorde selvfølgelig også stor skade på husenes stråtage. Det var nu livsfarligt at prøve at komme til bådene i havnebassinet. Det lykkedes dog en af fiskerne at komme ud til en båd ved Nordmolen og få fortøjet den bedre, men han kunne ikke komme fra den halvt sunkne båd igen, før stormen stilnede af. Fiskeren døde kort tid efter af en lungebetændelse, han havde pådraget sig på grund af strabadserne.

Da stormen lagde sig, kunne fiskerne konstatere, at langt hovedparten af deres både lå skadede og sunkne langs Østre havnemole. Den nye Vestre mole var halvt ødelagt. Selv om stormen havde ramt hele landet, var der stor opmærksomhed omkring Gillelejes uheld, og i tiden efter stormen gik staten ind i genopbygningsarbejdet og hjalp med at reparere havnen og molerne, ligesom der blev sendt håndværkere fra Holmen til at hjælpe med reparation af bådene. Snart kunne fiskeriet genoptages.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.

Østre havnemole i Gilleleje efter julestormen 1902. Gribskov Arkiv.