10. december: Juleransagninger i Vejby Sogn i 1840’erne

Af Kristoffer Schmidt

Juletraditioner er der mange af, og historisk set er der endnu flere, hvoraf mange er gået i glemmebogen. Måske ikke fuldstændig glemt, men langt fra ligeså udbredt i dag som i gamle dage, er hjemmebrænderiet. Da det tog tid at lave sin egen brændevin, var hjemmebrænderiet en af de tidligste forberedelser, man gjorde sig til julen. Brændevinen var en essentiel del af hverdagen såvel som af juletiden, og der behøvedes derfor større mængder end normalt.

Trods en relativ nem og billig produktion var der visse risici forbundet med at fremstille hjemmelavet brændevin. Den største risiko var, at produktionen blev konfiskeret af de lokale myndigheder. Det var nemlig ulovligt for bønderne at producere deres egen brændevin. Den skulle de i stedet købe i den nærmeste købstad. Bønderne kunne for så vidt søge om tilladelse til hjemmebrænding, men det var et fåtal, der opnåede en sådan tilladelse.

For at mindske bøndernes trang til hjemmelavede våde varer, slog de lokale myndigheder hårdt ned på lovovertrædelser. I 1840’erne rejste de lokale øvrigheder således rundt op til julen for at konfiskere udstyr til brug i hjemmebrænderiet og uddele bøder til lovovertrædere.

Bønderne var dog rimelig snarrådige og vidste ofte på forhånd, når en uanmeldt inspektion var undervejs. F.eks. i Vejby Sogn hvor den senere folketingsmand Lars Larsen (1839-1927) erindrede, hvordan sognebørnene blev advaret på forhånd, når øvrigheden, der på dette tidspunkt residerede i Nødebo, var på vej. Alle samarbejdede nu om en større omgang katten efter musen, der skulle forhindre en konfiskering:

‘Naar Rettens Haandhævere ventedes, sendte man Bud til hinanden om at gemme Brændevinstøjet, og paa Sognefogdens Gaard i Vejby gemte man Brændevinstøjet i et Halmlæs og kørte saa rundt ad Tisvilde og Ørby, indtil Øvrighedens Besøg var overstaaet’.

Så trods de lokale myndigheders ihærdighed, lykkedes det alligevel bønderne i Vejby Sogn at få deres hjemmelavede brændevin til jul.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.

En typisk dunk til brændevin. Dunken stammer Dragstrup. Om den nogensinde har indeholdt ulovlig brændevin er uvist. Foto: Museum Nordsjælland.