5. december: Julefrokost i stenalderen

Af Søren A. Sørensen

At Gribskov Kommune er meget skovrig, vil de fleste, der har besøgt kommunen vide. Men for 9-10.000 år siden var området fuldstændig dækket af en tæt urskov. De få mennesker der levede her, boede kun kort tid på det samme sted, før de drog videre i en evig søgen efter føde. De var jægere, og levede af jagt og indsamling af spiselige rødder, bær, nødder og lignende, som de måtte søge forskellige steder afhængigt af årstiden.

Stenalderjægernes bopladser dukker fra tid til anden op, når museet foretager undersøgelser forud for anlægsarbejder. Når det sker, får man et indblik i livet, som det formede sig i Nordsjælland for årtusinder siden. Det er sket flere gange de seneste år, især omkring den nu tørlagte Søborg Sø, der i stenalderen var et af stenalderjægernes yndede bosteder, fordi her var gode muligheder for at skaffe føde.

Der var fisk i søen, nødder og bær voksede i skovbrynet ned til søen, og i skovene omkring var der fyldt med vildt, som jægerne kunne nedlægge. Man gik ikke af vejen for at nedlægge skovens kæmper i form af elg og urokse, og efter en sådan vellykket jagt var der mad til alle bopladsens beboere i et godt stykke tid. Svigtede jagtlykken måtte man ty til andre og måske mindre attraktive fødekilder.

Den største udfordring har været, at nogle årstider ikke var så gavmilde med spiselige ressourcer, så i den kolde del af året var man næsten helt afhængige af, at jagten lykkedes. Én fødekilde havde man dog i rigelige mængder, nemlig hasselnødder, og de kunne ovenikøbet holde sig og derfor gemmes til de trange tider.

I forbindelse med flere af Museum Nordsjællands udgravninger omkring Søborg Sø og ved Helsinge er der dukket hasselnøddeskaller op på jægerstenalderens bopladser. Nøddeskallerne er under de rette forhold i stand til at holde sig i jorden de mange tusinde år, især de nødder, der har været ristet over bålet. Sammen med knoglerne fra de nedlagte dyr giver nøddeskallerne et indblik i, hvad der stod på menuen i stenalderen. På dette område, kan stenalderkosten sagtens måle sig med vore dages julefrokost, skønt der sikkert kun har været vand til maden.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.

Elgknogler fundet på en boplads ved kanten af Søborg Sø.