22. december: Grevinde Danners julefester på Frederiksborg Slot

Af Kristoffer Schmidt

I 1848 var der gået langt over 100 år siden Frederiksborg Slot officielt havde fungeret som residens for den danske konge. Men dette år besluttede landets nye regent Frederik 7. at gøre Frederiksborg Slot til kongelig vinterresidens. Årsagerne hertil var mange. Frederik 7. havde selv en stor forkærlighed for Christian 4.s gamle slot og for så vidt også selve Hillerød. Derudover gjorde visse prekære omstændigheder i hovedstaden tilværelsen på Frederiksborg Slot langt mere attraktiv. Her kunne kongen komme væk fra sine politiske forpligtelser, han reelt set ikke havde den store interesse for. Samtidig havde Frederik 7.s forhold til skuespilleren Louise Rasmussen, eller Grevinde Danner, gjort situationen ved det danske hof anspændt.

Frederik 7. og Grevinde Danner satte hurtigt deres præg på Frederiksborg Slot og Hillerød. For eksempel i forbindelse med julen arrangerede grevinden en julefest for en række af byens borgere. Den første af disse blev afholdt 1. juledag 1850 – samme år som Frederik 7. og Grevinde Danners ægteskab. Julefesten startede klokken 8, og på gæstelisten stod byens embedsmænd, der kunne medbringe deres koner og børn, om end kun børn fra 4 år og opefter.

Julearrangementet afholdtes i grevindens gemakker. Der var opstillet et pyntet juletræ med gaver til børnene, mens der også var mulighed for dans. Gaveregnen over børnene var stor, hvilket den senere ørelæge Victor Lange har beskrevet. Godt nok blev hans mor og han selv aldrig inviteret til julefesterne. De boede imidlertid i Helsingørsgade i tømrermester Abbens Gård, hvor også adjunkt Johan Georg Lowson residerede med sin familie. På grund af Lowsons status i byen var det en selvfølge, at han blev inviteret til julefesten sammen med sin familie. Når Lowson med sine sønner vendte tilbage fra julefesten, kunne Lange så misundeligt kigge på de hjembragte sager, der bestod af diverse julelækkerier (såsom fransk konfekt, blodappelsiner osv.), fint legetøj og endda noget så sofistikeret som kukkasser, hvor man ved hjælp af flere linser kunne opleve billeder i panorama.

I grevindens forgemak serveredes the for selskabet, mens børnene fik smørrebrød. De voksne medlemmer af selskabet blev budt på buffet og champagne i Valdemarsalen. Bagefter kunne man fornøje sig ved et af fire spilleborde, der var opstillet i Det Blå Gemak.

Da Frederik 7. var syg den efterfølgende jul, måtte man aflyse julefesten. I 1852 vendte julefesten dog tilbage og afholdtes fra nu af 2. juledag. Det lader til, at stemningen ved julefesterne var afslappet, og både konge og grevinde nød at være sammen med byens borgerskab. I det hele tage gjorde beboerne på Frederiksborg en dyd ud af at mænge sig med lokalbefolkningen. Man deltog således i adskillige lokale arrangementer og besøgte flere af byens spidser eller lokale embedsmænd i privaten. Idyllen varede dog ikke ved. Natten mellem den 16. og 17. december 1859 nedbrændte størstedelen af hovedslottet, hvorved Frederiksborg Slot definitivt mistede sin status som kongeligt residens.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.

Frederik 7. og grevinde Danner. Det Kgl. Bibliotek.