19. december: Arkæologerne trækker i vintertøjet

Af Maria Løvgreen Berg

I november fik vi det første forvarsel om, at sne og slud stadig findes, selvom vi efterhånden har glemt, hvordan det ser ud. Kolde tæer og fingre er nu ikke ukendte for de arkæologer, som arbejder ude året rundt. Således også for det lille hold, som er i gang med de arkæologiske forundersøgelser i, og omkring, den drænede Søborg Sø, som skal genopfylds med vand i løbet af 2023 og 2024. Selvom det ikke medfører arkæologiske forundersøgelser at sætte området under vand, så er der en række afledte anlægsarbejder, som for eksempel anlæggelse af parkeringspladser og stier, som betyder, at arkæologerne skal i marken, eller rettere søen, før man kan gå i gang.

Det frosne snelandskab var ingen hindring for at grave søgegrøfter med en stor gravemaskine. I perioder var det svært at se fund og strukturer for snevejret, men det lykkedes alligevel at komme videre. Det var måske også en hjælp, at der er tale om en helt særlig forundersøgelse i et spændende landskab, hvor vi har nogle af de mest fascinerende levn fra forhistorien. Der er både fundet ofrede urokser, platforme af træ og omfattende bopladser fra stenalderen samt mange våben fra flere perioder – og ikke at forglemme Søborg by og slotsruin fra middelalderen.

I skrivende stund har arkæologerne fundet lystertænder, flintflækker og dyreknogler, der er omkring 9000 år gamle. Disse ligger på kanten af den gamle sø, hvor stenalderens folk har boet og gået på jagt. I selve søen er der indtil videre fundet to tilspidsede pæle, som kan have været brugt ved rusefiskeri. Rusen har fortidens fiskere taget med sig, men pælene har fået lov til at blive stående, og søen har bevaret træet, så det ser ud, som da det blev hugget til for flere tusind år siden.

Ligesom huse med udsigt til sø eller hav er i høj kurs i dag, har man også i oldtiden fundet dette attraktivt. På en stejl skråning ned mod søen er der indtil videre fundet hustomter og andre bopladsspor, som er ca. 2000 år gamle, det vil sige fra jernalderen. Forundersøgelsen er stadig i gang, og der kan derfor nå at dukke flere fund op. Én ting er dog sikkert – i frokostpausen sidder de frosne arkæologer og tør op med en varm kop (jule-)kaffe, mens dagens fund bliver diskuteret og beundret.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.

Den arkæologiske forundersøgelse bryder det fine snelandskab ved Søborg Sø.