10. december: Dette er Jesu Kristi ansigt

Af Severin Tobias Mortensen

Gudstjenesten i de danske folkekirker er for mange mennesker en af de årlige juletraditioner. Her fejres fødslen af en af kristendommens absolutte hovedpersoner – Jesus Kristus – som ifølge traditionen blev født om natten mellem den 24. og den 25. december. Når man sidder på bænken i den 19 grader varme kirke og beskuer udsmykningerne og deres fortællinger, er Jesu liv og død et yndet tema i den kristne beretning.

Når de sidste vise ord er blevet sagt af præsten under årets julegudstjeneste, og forsamlingen igen så småt stiler mod kirkens udgang, er alle Kristus-symboler ikke nødvendigvis blevet ‘efterladt’ i kirken. Et kors om halsen eller et klistermærke af en fisk på bagsmækken af bilen er blot nogle få eksempler på personlige symboler, der signalerer et tilhørsforhold til kristendommen. Et tilhørsforhold vi arkæologisk også har kendskab til fra flere lokaliteter i Nordsjælland.

Æbelholt Kloster, ca. fem kilometer vest for Hillerød, var i middelalderen Nordens førende Augustinerkloster. Klostret blev oprettet i 1176 af Abbed Vilhelm, støttet af anselige donationer fra biskop Absalon. Klosteret blev nedrevet efter reformationen i 1561. I løbet af klosterets brugsperiode besøgte flere af datidens prominente kristne skikkelser stedet. Ejeren af en guldring, fundet med metaldetektor nær klosteret i 2006, har i tiden omkring 1400-årene også brugt et stærkt personligt symbol til at knytte og vise et tæt tilhørsforhold og -bånd til netop Kristus. Den glatte guldring har således en påloddet rund plade med selveste Kristi ansigt omgivet af en glorie på forsiden. Ringe med Kristus-ansigt kendes fra flere forskellige steder i Danmark.

Meget vand er løbet i åen siden 1400-tallet, og der er sket store ændringer i vores måde at fejre Kristi fødsel – ikke mindst materielt. Ingen kan med sikkerhed sige, hvem ejeren af ringen var, men der er nok alligevel ingen tvivl om, at vedkommende har været en af de heldige, der kunne mærke, at ‘nu det var jul’.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.

Guldringen fra 1400-tallet med Kristus-ansigt fundet ved Æbelholt Klosterruin.