God start på en ny tid

Inspiration til børnehaver, indskoling – forældre, bedsteforældre & børn

Historien er en uendelig brønd af inspiration til leg og sjov læring. I en lille serie humoristiske videofilm under overskriften ‘God start på en ny tid’ giver formidlingsinspektør Ingeborg Philipsen forslag til, hvordan man kan finde inspiration i historien til at håndtere de nye tider i en let atmosfære, der kan tage brodden af alvoren.

Filmene kan ses sammen med børnene og være udgangspunkt for samtaler og inspiration til aktiviteter for både børn, forældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere.

Hold øje med Skoletjenesten, hvor særligt udviklet Corona-udendørsundervisnings- og inspirationsmateriale til 0-5 klasse vil blive offentliggjort, efterhånden som det bliver klar.