16. december: Retssagen mod Struensee

I Museum Nordsjællands store samling af skrifter om Struensee-affæren findes der en række pudsige, håndskrevne dokumenter, der alle relaterer sig til den kommission, man nedsatte for at undersøge Johan Friederich Struensees og Enevold Brandts forbrydelser.

Kommissionen endte med at erklære begge tiltalte skyldige, Struensee for sin affære med dronning Caroline Mathilde og Brandt for at have lagt hånden på Christian 7. Straffen for deres forseelser blev en dødsdom, som eksekveredes den 28. april 1772 på Øster Fælled.

Struensee-affæren var en skandale af usete proportioner, som på grund af trykkefriheden affødte et væld af smædeskrifter om Struensees affære med Caroline Mathilde, hans politiske ageren og karakter. Også Struensees liv i fængslet og selve retssagen afstedkom stor interesse, og selvom akterne i retssagen var hemmelige, verserede der afskrifter af retsprotokollen blandt befolkningen. Skrifterne var formodentlig ulovlige afskrifter foretaget af skrivere i statsadministrationen med henblik på videresalg – det var jo en saftig og skandaløs historie.

Enkelte af afskrifterne kan ses på Museum Nordsjællands nye udstilling ‘1770 – Slottet, Struensee og Trykkefriheden’, på Hørsholm Egns Museum.

Afskrift fra Struensee-kommissionen. Foto: Phillip Nørgaard.