Fra jæger til bonde i stenalderen

➤ Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød
➤ Hverdage kl. 9 – 13 i uge 2-18
➤ Forberedelse i klassen 2-3 lektioner, samt 2 timer på museet
➤ Tilmelding til Mette Palm 4045 2028 / mph@museumns.dk
➤ Madpakke kan spises på museet
➤ Adgang for kørestolsbrugere

Indskoling, Mellemtrin, Historie
Målgruppe: 3.-4. klasse

Overblik over alle skoletjenestens undervisningsforløb.

Forløb

Eleverne arbejder med forskelle og ligheder mellem jæger- og bondestenalderen ud fra de arkæologiske (materielle) kilder samt med kronologien.
I klassen skal eleverne i grupper placere billeder af genstande, dyr og planter på en tidslinje med fokus på livsgrundlag og kronologi samt forskelle og ligheder i kulturperioder, der efterfølger hinanden.

På museet fremlægger grupperne deres tidslinjer og argumenterer for de valg af placering, de har truffet. Der bliver med hele klassen udarbejdet en fælles tidslinje, som viser overgangen fra jæger- til bondestenalder.
Afslutningsvis finder vi lokale oldsager frem for at se og mærke, hvordan redskaberne så ud i stenalderen og lære navnene på de vigtigste.

Emne og fagligt fokus

Overgangen fra jægerstenalder til bondestenalder for 6000 år siden er en af de mest markante kulturforandringer i historien. Men hvad er egentlig forskellen på de to perioder i stenalderen – og er der nogle ligheder? Det skal eleverne arbejde med i undervisningsforløbet, hvor de også ser nogle af de arkæologiske genstande, der er karakteristiske for perioderne.

Læringsmål

Download FFM til dette forløb

Forudsætninger

Undervisningsforløbet kan anvendes som afslutning eller evaluering af klassens arbejde med jæger- og bondestenalder. Det vil være for svært uden forkundskaber.

Læremidler

Opgaver, hvor elever skal finde navne på jagtdyr, fisk og planter.
Lærervejledning – Dyr og planter i jægerstenalderen

Elevopgaver:
Jagtdyr i jægerstenalderen
Fisk i jægerstenalderen
Indsamling i jægerstenalderen

Retteark:
Jagtdyr i jægerstenalderen
Fisk i jægerstenalderen
Indsamling i jægerstenalderen

Læs mere om

Skoletjeneste
Læringsmiljøer
Undervisningsforløb
Læremidler
Undervisere
Erhvervspraktik