Kulturspot: Udgravninger i royale haver

Særudstilling i Museum Nordsjællands mobile Kulturspot i Fredensborg

Se nogle af fundene fra udgravningerne og bliv klogere hvad det egentlig var, som dukkede op ved udgravningerne.

Kulturspot står ved Ishuset nær Fredensborg Slot. Udstillingen vises frem til d. 14. august. Den er åben fra 7-21 alle ugens syv dage. Gratis adgang

Der findes mange flotte og finurlige slotte i Nordsjælland, og mange benytter sommeren til et besøg på dem. Der er ofte imponerende haveanlæg i tilknytning til slottene, som også er et besøg værd. Hvad man måske ikke altid tænker på er, at haverne har undergået store forandringer gennem tiden afhængig af brugen og ikke mindst tidens modeluner og selvopfattelse. Sporene efter disse forandringer er skjult under mulden.

Af og til får arkæologerne mulighed for at stikke spaden i jorden i de royale haver. Ofte er det i forbindelse med kloak- eller elarbejde, men det sker også, at der foretages små selvvalgte undersøgelser, hvor man kan få afklaret mindre problemstillinger. Andre gange tilkaldes arkæologerne, når de royale haver skal renoveres. Ved både Frederiksborg Slot, Hirschholm Slot og Fredensborg Slot er der således foretaget udgravninger, der har afklaret placering, konstruktion og bevaringsgrad af haveelementer, der var kendt fra tegninger og skriftlige kilder. Flere gange opgaven været at undersøge, om haveelementet har set ud, som det er vist på ældre anlægs-prospekter. Ved Fredensborg Slot har Museum Nordsjælland fået mulighed for at udgrave Ballonpladsen og Fasanhuset i henholdsvis 2011 og 2015.

Udgravning af Fasanhuset ved Fredensborg.

Ballonpladsen har haft en omskiftelig tilværelse, siden den blev anlagt i sidst i 1600-tallet. Navnets betydning fortaber sig i det uvisse, men betyder muligvis ‘en plads til at spille bold (ballon)’. I 1720’erne fortæller skriftlige kilder, at man anlagde en ‘andebakke’ med fuglehuse på skrænterne af en cirkulær ø. I 1760-66 omdannes Ballonpladsen til et imponerende barokanlæg med et stenbeklædt bassin med en bro til en lille firkantet ø i midten, hvorpå der stod en obelisk. I 1801 mangler der penge til vedligehold af slot og slotshave, så slotsgartneren sælger genstande fra slotshaven. I 2011 beslutter Slots- og Kulturstyrelsen at genskabe en moderne udgave barokanlægget. I den sammenhæng foretager museet en udgravning, som skal afklare, om Ballonpladsen blev bygget som vist på prospekterne. Udgravningen viste, at mange af beskrivelserne af Ballonpladsen stemte med virkeligheden.

Fasanhuset stod i hvert fald i starten af 1700-tallet, men om det kan være lidt ældre, ved vi ikke. Den ses på kort fra 1726. Lidt over 100 år senere, i 1841, nedlægges fasanopdrættet i Fredensborg og flyttes Amager.

I sensommeren 2015 skulle der anlægges en ny staudehave – Årstidshaven. I den anledning udførte Museum Nordsjælland en lille arkæologisk udgravning, som skulle fastslå den præcise placering af Fasanhuset, så resterne kunne bevares i forbindelse med jordarbejdet. Ved udgravningen blev fundamentet til Fasanhuset fundet blot 10 cm under græsset. Det var 19,5 m langt og 10 m bredt, dimensioner der passer med anbefalinger i en samtidig tysk bog om fasanopdræt. Fundamentet var 70 cm dybt og bygget af flere lag marksten, hvilket passer til en bygning af en anseelig størrelse. Fundamentet til Fasanhuset ligger stadig bevaret under jorden i den del af Fredensborg Slotshave, som er kongehusets private have.

Kort fra 1726 hvor Fasanhuset er markeret med rød cirkel.