Kulturhavn Gilleleje: Fund under vejen

Særudstilling i Kulturhavnen om de arkæologiske udgravninger ved Søborg Sø

For at præsentere nogle af de mange fund har museet lavet en lille udstilling i Kulturhavn Gilleleje, hvor man kan se et udvalg af fundene i bibliotekets åbningstid.

Museum Nordsjælland fortsætter udgravningerne ved Pårup hen over sommeren, hvor der skal anlægges en ny mellem Græsted og Gilleleje. Resultaterne er omfattende og fundmængden er enorm. I skrivende stund er der omkring 30 arkæologer, som undersøger tykke affaldslag fra jægerstenalderen på kanten af den tidligere Søborg Sø. Affaldslagene ligger tørt og godt nogle meter højere i landskabet end søbassinet, men det er ude i de våddrukne lag i den tidligere fjord og sø, at det for alvor bliver spændende. Her har knogler efter fortidsmenneskenes jagtbytte ligget godt bevaret gennem op mod 10.000 år. Dengang nedlagde man urokser, bjørne, elge og kronhjorte, som var de største og farligste dyr. Men man gik også på jagt efter mindre pattedyr og fugle. Desuden fiskede man i søen og samlede bær og hasselnødder i skoven.

Man levede en nomadetilværelse, hvor man fulgte årstidernes skiften og flyttede rundt efter jagtvildtet. Man boede derfor ikke kontinuerligt ved denne del af Søborg Sø, men vendte tilbage gentagne gange i flere perioder af jægerstenalderen. De sidste fund fra jægerstenalderen er omkring 7000 år gamle. I den efterfølgende bondestenalder, der startede for omkring 6000 år siden, ændrede fundbilledet karakter, og vi ser ikke længere regulære bopladsfund. I stedet er der tale om fine ofrede genstande, som f.eks. økser og dolke, samt løsfund af pilespidser. I de efterfølgende perioder, bronzealder og jernalder, boede man på de højere liggende arealer, men man ofrede stadig både dyr og genstande i Søborg Sø.

Flot forarbejdet pilespids fra tiden omkring 2600 f.Kr.