Kulturhavn Gilleleje: Søborg Sø fra fortid til fremtid

Særudstilling i Kulturhavn Gilleleje: ‘Søborg Sø fra fortid til fremtid’

Ny udstilling i Kulturhavn Gilleleje – på bibliotekets førstesal.

Udstillingen er gratis og kan besøges alle ugedage fra d. 29. november 2023.

Søborg Sø genskabes i løbet af de kommende år, og i den forbindelse fortæller Museum Nordsjælland om søens historie i Kulturhavnen, Gilleleje. I udstillingen fortælles både om afvandingerne af Søborg Sø i 1700- og 1800-tallet og om de arkæologiske fund fra to perioder i forhistorien, hvor vand, natur og dyreliv har haft en særlig indflydelse på menneskers liv i dette landskab – ligesom det kommer til at have i fremtiden.

I jægerstenalderen skar en fjordarm sig ind i landet fra Kattegat. Omkring stenalderfjorden har arkæologerne fundet mange bopladser. Nogle af de nyeste fund, bl.a. mere end 8.000 år gamle redskaber til jagt og fiskeri, vises i udstillingen.
I middelalderen var landskabet omskabt til en sø. Den omgav Søborg Slot som blev opført i 1150’erne. I slottets voldgrav er der både fundet våben og dyreknogler, som vidner om kongelige jagter. Både fuglepile, jagthundenes kranier og rester af byttedyr som kronhjort, sæl, og sågar hval endte i voldgraven.

Kranier af spidshunde fra middelalderen. Foto: Philip Nørgaard

Søborg Sø udviklede sig efterhånden til en ildelugtende sump, og sidst i 1700-tallet besluttede man at afvande søen for at få mere landbrugsjord. Der blev gravet kanal til Gilleleje og sidekanaler, men søen var svær at holde tør. Også efter den anden, store afvanding fra 1870’erne og frem måtte man sande, at det mest var græsning og høst af hø, man kunne bruge området til – og lejlighedsvis tobaksdyrkning.

Den store beslutning om genetablering af Søborg Sø realiseres nu, og i løbet af de kommende år vil området igen blive til sø, mose og eng.

Udstillingen består af en række fine genstande fra Museum Nordsjællands samling og tilhørende, uddybende tekster på skærmen. Du kan f.eks. se den flotte rørdrum fra Søborg Sø, den store hvalknogle og blidekuglen af sten, der lå klar til at blive slynget mod borgens mure!

Søborg Sø før afvandingen. Kgl. Videnskabernes Selskab 1765.