Egholm (Jernalder)

2001 og 2003 udgravede Museet en gravplads fra romersk jernalder ved Gørløse i Nordsjælland. Gravpladsen lå på en markant bakke med udsigt ned over den nuværende Gørløse by, på kanten af Attemosen. Over de to sæsoner blev der udgravet 18 grave i vekslende grader af nedbrydning.

Tegning_Oversigt

En grafisk fremstilling af gravpladsen.

På trods af de dårlige bevaringsforhold kunne der dog stadig iagttages flere interessante detaljer, herunder spor efter bulkister i flere af gravene, samt spor efter stammebåde i to af gravene – Grav J og M. I grav M var stammebåden brugt som kistelåg, og kunne derfor kun anes i de øverste cm af graven. I grav J var den brugt som kiste og kunne derfor tydeligere erkendes. Grav J indeholdt et skelet i rygleje med hovedet mod syd.

A892_111 J

Antydningen af en båd som har været anvendt som kistelåg på grav J.

Grundet nogle besynderlige bevaringsforhold manglede hovedparten af benene, hvorimod hofte, torso og kranie var bevaret. I graven lå der et lerkar, et bæltespænde i bronze og et remendebeslag i bronze, samt knoglerne efter flere får/geder. Dertil kommer, at ansigtsdelen af kraniet var dækket af småsten. Netop samlinger eller dynger af småsten sås i flere af gravene og må skyldes en bevist handling. Den kønsmæssige fordeling var otte kvinder og otte mænd, samt to ubestemte.

Gravene var generelt fattigt udstyrede, med undtagelse af grav L, der indeholdt to bronzefibler med pålagte sølvplader og snoede sølvtråde, jf. foto. Graven indeholdt desuden en jernkniv, nogle små bronzebeslag og et lerkar.

A892_143 J

Grav J – bemærk lerkarret ved siden af hovedet.

En sidste interessant detaljer ved gravene var, at i de grave som rummede dyreknogler i hoved- og fodende, var knoglerne tilsyneladende fra samme individ. Dvs. man har delt offerdyret og lagt dele i hver ende af graven.

A892_115 H

Grav H

Samlet set kunne gravpladsen dateres til 2.-3. århundrede ud fra de få fibler og bronzegenstande, der lå i gravene. Pladsen anses for totaludgravet, men de 18 grave afspejler næppe det samlede antal gravlagte individer. I en enkelt grav var der f.eks. kun bevaret et fragment af kraniet. Flere grave kan således være forsvundet gennem årene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Et af de fineste gravfund på pladsen er denne bronzefibel med sølvudsmykninger.

Litteratur:

Johansen, M. 2002. Egholm – en jernaldergravplads. NoMus 1/2002, Årgang 15, s. 3-6.

Johansen, M. & Kramer, F. 2004. Jernaldergravpladsen ved Gørløse. NoMus 4/2003, Årgang 16, s. 15f