Med hilsen fra Birkerøgelstenens mennesker

Yngre bronzealders mennesker foretrak at bo højt til vejrs og ikke for langt fra havet. Fra Gilleleje vidner den berømte Birkerøgelsten med skibsmotiver om forkærligheden for havet.

Birkerøgelstenen,

Birkerøgelstenen, der oprindelig har stået ved foden af en gravhøj fra bronzealderen. I dag kan stene ses i Kulturhavn Gilleleje.

Mindre end en kilometer fra helleristningsfundet, syd for Parkvej ved Åtoftegård, hvor Gribskov Kommune nu skal udstykke, har Museum Nordsjælland for nylig fundet talrige vidnesbyrd om bosættelse og aktiviteter fra den yngre bronzealder (1.000-500 f.Kr.). På dette tidspunkt havde stenalderfjorden trukket sig tilbage, og området omkring Gilleleje bestod af store holme omgivet af endnu større sumpede områder.

På grundens yderste hjørne, helt ud til jernbanen, fandt vi sporene af Gribskov Kommunes hidtil første regulære bronzealdergård, som netop har undgået at blive ædt af Parkvejs dybe undergravning under jernbanen. Der var ingen fund i huset, men det kan dateres på sin store bredde, sin kraftige stolpesætning i væggene samt indtrukne dørparti, der er typisk for tidens huse.

Plan over bronzealdergården. Mod nord ses de indtrukne dørstolper.

Huset lå på sydenden af Bavnebakke, hvor man i en senere tid varslede fjender fra søsiden. En anden af stedets forhøjninger var omgivet til alle sider af keramikholdige gruber. Eftersom man ikke transporterede sine knuste potter langt, vil der formentlig dukke endnu en gård op, hvis man afgraver toppen af denne forhøjning.

Museum Nordsjælland har udpeget huset og aktivitetsområderne fra yngre bronzealder til en egentlig arkæologisk udgravning.

Meterdyb grube med lag af brændte sten og aske i bunden. Grubens form og dybde gør, at der ikke er tale om en almindelig kogestensgrube, men snarere en ’funktionsgrube’ af en art. Keramik fra det øvre lag daterer gruben til yngre bronzealder.

Kraftig flækkesegl af flint fundet i en af de store bopladsgruber. Indtil jernalderen gjorde redskaber af metal almindelige, var flinten stadig med sin naturlige skarpe skærende kant værdsat som råmateriale. Dette stykke har formentlig været brugt til skær af tagrør eller til høst.