Favrholm: Arkæologerne tager skraldet

Ved Favrholm syd for Hillerød er et lille hold af Museum Nordsjællands arkæologer i øjeblikket i gang med en udgravning. På en lille bakketop ligger et lille tidligere vådområde, og her har de fortidige beboere smidt en masse affald fra deres boplads. Affaldslaget indeholder store mængder flintaffald, herunder kasserede flintredskaber som skrabere, knive og pilespidser. Derudover er der mange sirligt ornamenterede potteskår og en lille smule brændte dyreknogler. Keramikken og flinten daterer laget til bondestenalderen, nærmere bestemt til tiden mellem 3500 og 3100 f.Kr.

Favrholm

Sirligt ornamenterede potteskår fra udgravningen.

Det op til 5500 år gamle affald indeholder masser af informationer om de mennesker, der har boet her. På potteskårene kan vi finde rester af den mad, de har spist, og ved at analysere redskaberne kan vi se, hvilke materialer de har bearbejdet.

For at komme nærmere en forståelse af, hvor mange bopladser der egentligt lå i Hillerød Syd på samme tid, er det vigtigt at få så meget keramik med hjem som muligt. Stilarterne på keramikken skiftede nemlig ofte i løbet af bondestenalderen, og med et stort udvalg af forskellige kar og skåle fra hver boplads, kan vi sammenligne materialet og undersøge om bopladserne var samtidige eller ej.

Affaldet er simpelthen en vigtig brik til at forstå denne periode af forhistorien, hvor bondekulturen for alvor havde erstattet den tidligere jægerkultur. Ud fra denne og andre nærliggende bopladser kan vi allerede nu se, at denne del af Nordsjælland var tæt beboet for 5500 år siden.

Favrholm

Dronefoto af udgravningen. Det mørke lag med folk i arbejdstøj er affaldslaget.