Vikingeskat

I foråret 2015 modtog Museum Nordsjælland en samling sølvmønter fra amatørarkæolog og detektorfører Henrik Rasmussen. Mønterne var fundet på en mark ved Holløse, og kan dateres til anden halvdel af 1000-tallet.

Alle mønterne er danske, og passer således fint ind i det billede vi kender fra den sene del af 1000-tallet, hvor brugen af danske mønter blev enerådig i Danmark. Førhen havde man anvendt sølvmønter fra så fjerne egne som Afganistan. Dette kan ses i bl.a. Ramløse-skatten, der er udstillet på Museum Nordsjælland, Gilleleje.

Museet fik bevilling fra Kulturstyrelsen til at lave en arkæologisk undersøgelse på området, og ved afslutningen af denne kom møntskatten op på i alt 41 mønter. Hele møntskatten anses nu for fundet, og dateringen kan angives med rimelig sikkerhed til tiden hvor Svend Estridsen regerede landet.

Særligt to mønter er interessante. Den ene har et motiv, som vi pt. ikke kender ophavet til, men formentlig er den dansk. Det kunne være interessant, om Holløse-skatten således bidrager med en helt ny mønttype!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den anden er en runemønt. De har dette navn, fordi de i stedet for latinske bogstaver har runeskrift rundt i kanten. De er fra Svend Estridsens regeringstid, og man kender over 500 forskellige stempler. Langt de fleste runemønter er slået i Lund i Skåne.

Det kunne ikke ses nøjagtig hvor skatten har været gravet ned, men i området var der en del store sten. Muligvis kan skatten oprindeligt have været nedgravet ved en af disse, og derefter spredt p.g.a. pløjning. Ved undersøgelsen blev der også fundet en enkelt grube fra bronze- eller jernalderen som indikerer, at der har været aktivitet i området før skatten blev nedlagt.

runemønt

Alle fotos af mønterne er taget af finderen Henrik Rasmussen.

Skatten vil med stor sandsynlighed komme med på Nationalmuseets årlige udstilling om danefæ i foråret 2016.