Skelettet ved Sankt Helene

Den lokale billedkunstner Pia Pape gik tirsdag eftermiddag i 2015 en tur på stranden ved Helene Kilde, da hun fandt nogle knogler stikkende ud af skrænten. Knoglerne var delvist dækket af en stor sten, som også er årsagen til, at hele skelettet ikke er blevet skyllet bort. Det er nemlig under de sidste store storme, at graven er blevet fritlagt. Pia fortæller, at hun allerede efter Bodil forrige år studsede over den firkantede nedgravning på stedet, men da havde vandet endnu ikke nået graven. Pias søn og en kammerat fik fjernet stenen, og så var de ikke i tvivl om, at knoglerne tilhørte et menneske.

Politiet blev tilkaldt, og onsdag arbejdede kriminalteknikkere fra politiet, retsmedicinere, retsantropologer og arkæologer på stedet, for at sikre både knoglerne og andet materiale til analyse. Knoglerne er kommet til Retsmedicinsk Institut, mens noget bevaret læder og nogle knapper er sendt til konservering på Museum Nordsjælland.

Det er endnu uvist, om det er en mand eller en kvinde. Fund af læderstropper, der muligvis stammer fra et par seler, indikerer dog, at der højst sandsynligt er tale om en mand.  Analyserne fra retsantropologerne  vil endeligt kunne fastslå alder og køn, og en C-14 analyse give en indikation om, hvornår personen er død.

Personen har formentlig ligget begravet i skrænten ved Helene Kilde i mange år, men indtil vi ved, om dette er korrekt, er det retsmedicinerne der har ordet i denne del af sagen. Arkæologerne og konservatoren på museet formoder efter de indledende undersøgelser af genstandene, at de muligvis stammer fra midten af 1800-tallet.

Sele-m1_700x300

Læderstrop der formentlig stammer fra et par seler.

Arkæologerne på Museum Nordsjælland tror, at der kan være to mulige tolkninger af graven. Enten er der tale om en kriminel handling eller om begravelse af en strandvasker. Knoglernes position i graven viser, at vedkommende er blevet lagt på maven, og at armene har været bøjede lidt ind under kroppen; med andre ord ikke en helt normal begravelse.

 Den venstre hånd blev frilagt efter optagelsen af de øvrige knogler

Den venstre hånd blev frilagt efter optagelsen af de øvrige knogler.

Hvis der er tale om en strandvasker, er graven helt i tråd med, hvordan man gravlagde personer, som blev skyllet op på stranden i 1800-tallet. De kunne nemlig ikke komme på den lokale kirkegård, da man jo ikke vidste hvilken religion de tilhørte, og derfor ikke kunne få plads på en almindelig kirkegård.

I graven blev også fundet to meget fine små knapper og en formodet bagside til knap. Ved afrensning hos konservatoren kunne man se, at knapperne var dekoreret med ornamentik, og at der var en slags inskription bag bagsideknappen. Det leder tankerne hen mod en militær uniform, så muligvis kan den gravlagte ved Sankt Helene Kilde have været soldat om bord på en af de skibe vi ved er sunket ud for kysten- men det er kun et gæt.

En af knapperne fra graven

En af knapperne fra graven.

De lokale nyheder har haft stor dækning af denne begivenhed, og også Lorry var ude og filme torsdag d. 19 februar.

Artikel og se video på localeyes.dk fra d. 19 februar 2015.

Artikel på sn.dk fra d. 20 februar 2015.