Stenalderjægere ved Nivå

I slutningen af jægerstenalderen, mellem ca. 6000 og 4000 f.Kr., fandtes der en stor stenalderfjord ved Nivå. På fjordbredden er der mange spor af jægernes bopladser, hvor udgravninger har resulteret i velbevarede fund. Fundene tæller tusindvis af flintredskaber som økser, pilespidser og knive, men også dyreknogler og fiskeben har overlevet det lange ophold i jorden. Det er fund, som giver udførlige oplysninger om jægernes jagt i urskoven og om fiskeriet i fjorden og på Øresund.

Nivå, fig. 1,1

En 7500 år gammel hyttetomt under udgravning.

På en af bopladserne har fundene international klasse, for her er der undersøgt velbevarede grave og hyttetomter, som giver helt nye indblik i jægernes dagligliv og ritualer. Jægerne begravede deres døde klos op ad hytterne, og foreløbig er der udgravet 12 grave. Gravene rummer skeletter af både kvinder, mænd og børn. De bedst bevarede grave er optaget i store jordblokke, som nu er udstillet på museet i Hørsholm, hvor også andre fund fra fjordens stenalderbopladser kan ses.

Nivå, fig. 2,1

En grav med skelettet af en ca. 25-årig jæger udgraves.

Stenalderfjorden ved Nivå er et af museets arkæologiske fokusområder. Via udgravninger og analyser af det store fundmateriale vil vi belyse samfundets vilkår og udvikling i jægerstenalderens sidste årtusinder. Det sker i et tæt samarbejde med en lang række fagfolk, som ud over arkæologer også tæller antropologer, zoologer, geologer, fysikere og kemikere.

Læs mere om

Stenalderfjorden
Fjordens bopladser
Jægernes hytter
Jægernes grave
Jægerens sidste måltid
Stenalderdrengen fra Nivå
Brændte ben