Oldtidsvejen ved Tibirke

‘Lad fortiden vise vej…’

Samarbejdsprojekt om Oldtidsvejen ved Tibirke mellem Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Museum Nordsjælland.

Synlige fortidsminder er som navnet siger synlige i landskabet. Til denne kategori hører Tibirkevejen i Holløse Bredning. Den blev fundet i 1943 i forbindelse med tørvegravning og efterfølgende udgravet af museumsinspektør Georg Kunwald fra Nationalmuseet. Fundet afslørede flere faser af et vadested i form af dels en række trædesten og dels et regulært vejforløb i flere faser.

Nu er vejen imidlertid ved at gro til, og derfor vil 2022 betyde igangsættelsen af et projekt for at få vejen frem i lyset igen og få fortalt historierne om den. Derudover vil projektet også betyde nye undersøgelser, der skal supplere de gamle fra 1940’erne.

Projektet sættes i gang i 2022 og fortsætter i 2023, og man vil kunne følge det på diverse platforme og medier.

Projektleder: Arkæolog Pernille Pantmann, ph.d.

Tibirkevejen fra samme vinkel i henholdsvis 1943, (Nationalmuseet) og 2018 (Museum Nordsjælland).

Kortskitse fra artikel, 1944.

1943.

1943.