Hollænderne i Helsingør

Øresundstolden gjorde Helsingør til en rig og driftig handelsby i renæssancen ca. 1536-1660. Det tiltrak folk sydfra. Der var især en stor gruppe handelsfolk og håndværkere fra Nederlandene, der har sat varige spor i byen.

I video fortæller museumsinspektør Liv Appel historien om en velhavende indvandrerkoloni i renæssancens Danmark.

I Helsingør blev de fremmede folk i datiden omtalt under ét som hollændere. Derfor betegnes indvandrerne fra Nederlandene i filmen som hollændere, idet det var sådan, de blev identificeret i samtidens kilder fra Helsingør.

Se videoen ‘Hollænderne i Helsingør – historien om en velhavende indvandrerkoloni i renæssancens Danmark’ på Vimeo.

Filmen er lavet i samarbejde mellem danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet og Forskningsprojektet Urban Diaspora – Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centers og Museum Nordsjælland.

Læs mere

– om forskningsprojektet Urban Diaspora – Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centers.

– bog udgivelsen ‘Urban Diaspora. The Rise and Fall of Diaspora Communities in Early Modern Denmark and Sweden.’