Detektorfund

Museet samarbejder med op mod 50 detektorfolk i Nordsjælland. Der afsøges både på udgravninger, på marker og i skovene med stort held. Der er dog en række forhold, som alle detektorbrugere bør være opmærksomme på.

– Lodsejeren skal give tilladelse til detektorbrug. På udgravninger anses museet som lodsejer i forhold til detektorbrug.

– Fund må kun udgraves i pløjelaget. Fund fra underliggende strukturer må ikke tages op, da de derved tages ud af kontekst.

– Fund må ikke konserveres hjemme. Dette skal udføres af fagfolk.

– Alle fund skal påføres GPS-koordinater og opbevares i seperate poser.

– Alle fund indleveres til museet, som vurderer hvad der er Danefæ. Alt Danefæ skal afleveres. Se her for yderligere information om danefæ.

– Fund, som ikke erklæres Danefæ, overdrages til museet så fremt de har kulturhistorisk relevans for den enkelte lokalitet eller museet som helhed.

Detektorfund kan afleveres på museets arkæologiske afdeling i Hillerød. Det er dog en god ide at træffe aftale inden man møder op. Herved kan der sikres, at den relevante arkæolog er til stede.