Arkæologi som værdiskaber

Der har gennem en årrække været fokus på at gøre brug af arkæologien, og de arkæologiske resultater i forbindelse med anlægsarbejder. Med brug forstås reklame eller tilsvarende nytteeffekt, hvor arkæologien kan være med til at skabe positiv fokus på et givent projekt eller område. Læs mere om arkæologi som værdiskaber.