Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård

På en mark mellem Mortenstrupgård og Usserød Å har Museum Nordsjælland opført en boplads fra jægerstenalderen med rekonstruktioner af stenalderhytter, ildsted, køkkenmødding m.v. Stenalderbopladsen anvendes som et historisk værksted, hvor skoleelever fra Hørsholm Kommune kan opleve en dag i jægerstenalderen.

Indhold

Undervisningen består af aktiviteter, der viser dagligdagen for ca. 7.500 år siden. Der skal hugges brænde og laves mad, der skal skrabes skind og laves ild. Eleverne skal gennem aktiviteterne smage på, lugte til, høre om og afprøve forskellige sider af stenalderlivet. Målet er, at de på egen krop får en fornemmelse af livsvilkår og teknologi, som er meget forskellig fra deres egen dagligdag. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med klassens lærere, så der vil være mulighed for at inddrage en række forskellige fag.

Download folder (til 2-sidet tryk langs kort side og foldet til tre spalter)

Download FFM for dette forløb

Føropgave (anbefales)

Klassetrin: 0.-10. klasse

Sted: Marken bag Mortenstrupgård, Mortenstrupvej 75, 2970 Hørsholm. OBS: Der er ingen adgang til selve Mortenstrupgård, som er privatejet.

Tidspunkt: hverdage i uge 20-26 og 33-40

Varighed: 3 timer

Tilmelding til: Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk

OBS! Dette undervisningstilbud er kun for skoler i Hørsholm Kommune (alle klassetrin).

Praktisk: Det er ikke muligt for kørestolsbrugere at komme til stenalderbopladsen pga. uvejsomt terræn. Vi er udendørs hele dagen uden mulighed for at komme indenfor.

Tips: Undervisningen kan suppleres med et besøg på egen hånd i udstillingen ”Stenalderjægerne fra Nivå” på Hørsholm Egns Museum, hvor de originale redskaber er udstillet. Besøg i udstillingen er gratis og kan ske udenfor normal åbningstid. Pga. begrænset plads i udstillingerne i Hørsholm, skal besøg dog altid bookes hos Mette Palm.

Det er også muligt at booke undervisningsforløbet ”Stenalderjægerne fra Nivå”.