En skoledag for 100 år siden

I over 200 år har alle danske børn haft både undervisningspligt og -ret. Med skolelovene fra 1814 kom der fælles bestemmelser for hele landet, der bl.a. fastlagde, at eleverne minimum skulle i skole tre dage om ugen, fra de var syv år til de blev konfirmeret som 14-15 årige. For at få flest børn i skole måtte ingen elev have over 1,8 km til skole. Derfor blev der oprettet en række nye skoler, hvor børnene ud over læsning og kristendomslære nu også skulle lære at skrive og regne. Kunne læreren synge, skulle eleverne også have sang. Der var stor forskel på, hvordan der blev undervist i byerne og på landet. Her var var skolerne ofte meget små med kun en lærer, som skulle undervise i alle fag. Skolestuen i Gilleleje er et eksempel på en landsbyskole.

Indhold

I det historiske værksted Skolestuen starter timen med fælles morgensang. Herefter bliver eleverne bænket ved pultene og hører om, hvordan det var at gå i skole i gamle dage. Her gik man kun i skole hver anden dag, man sagde ikke de voksne imod og læreren måtte godt revse børnene. Eleverne får indblik i, hvordan undervisningen var dengang – helt anderledes end den de selv kender. Frøken Bakmand fortæller bl.a. om, hvor svært hun havde ved at skrive på den rigtige måde og hvad der så skete. Eleverne vil selv prøve skrivningens svære kunst, som foregår med griffel og tavle.

Timen sluttes eventuelt af med, at klassen går ”i gården” uden for museet. Her skal de lave en sanglege, som børn legede i gamle dage.

 

Klassetrin: 0.-2. klasse

Sted: Museum Nordsjælland – Gilleleje, Østergade 20, 3250 Gilleleje

Tidspunkt: hverdage undtagen tirsdag

Varighed: ca. ½ time i skolestuen og ½ time i gården.

Praktisk: Der er ikke mulighed for at spise frokost på museet, men der er en græsplæne lige udenfor.

Tilmelding til: Lene Bakmand 6181 5816 (mandag, onsdag-fredag kl. 9-12) eller bak@museumns.dk