Detektorfund

Museet samarbejder med op mod 50 detektorfolk i Nordsjælland. Der afsøges både på udgravninger, på marker og i skovene med stort held. Der er dog en række forhold, som alle detektorbrugere bør være opmærksomme på.

– Lodsejeren skal give tilladelse til detektorbrug. På udgravninger anses museet som lodsejer i forhold til detektorbrug.

– Fund må kun udgraves i pløjelaget. Fund fra underliggende strukturer må ikke tages op, da de derved tages ud af kontekst.

– Fund må ikke konserveres hjemme. Dette skal udføres af fagfolk.

– Alle fund skal påføres GPS-koordinater og opbevares i seperate poser.

– Alle fund indleveres til museet, som vurderer hvad der er Danefæ. Alt Danefæ skal afleveres. Se her for yderligere information om danefæ.

– Fund, som ikke erklæres Danefæ, overdrages til Museet så fremt de har kulturhistorisk relevans for den enkelte lokalitet eller Museet som helhed.

Detektorfund kan afleveres på Museets tre arkæologiske afdelinger: Hørsholm, Gilleleje og Hillerød. Det er dog en god ide, at træffe aftale inden man møder op på een af afdelingerne. Herved kan der sikres, at den relevante arkæolog er til stede.